Zabrze przestrzenią rozwoju

Festiwale

Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego zainaugurował swoją działalność 22 października 2013 r. towarzysząc obchodom jubileuszu 80. urodzin Profesora Krzysztofa Pendereckiego. Założeniem Festiwalu jest promowanie twórczości Patrona oraz prezentacja twórców szeroko pojętej współczesnej sceny muzycznej, inspirowanych twórczością Mistrza. Koncerty i wydarzenia artystyczne towarzyszące Festiwalowi odbywają się w Kopalni Guido, Sztolni Królowa Luiza, Filharmonii Zabrzańskiej oraz w Domu Muzyki i Tańca. Na Festiwalu prezentowane są różne gatunki muzyczne, spektakle operowe, teatralne, happeningi i wystawy, zgodnie z jego interdyscyplinarnym profilem. Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Jerzy Dybał – dyrygent, kontrabasista solowy, dyrektor orkiestry Sinfonietta Cracovia.

Więcej informacji na stronie: https://pl-pl.facebook.com/Poziom320Festiwal

***

Międzynarodowy Zabrzański Festiwal Organowy im. Ks. Antoniego Chlondowskiego organizowany jest w Zabrzu od 1995 r., to oferta skierowana do wielbicieli muzyki organowej zamieszkujących w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach tego wydarzenia zabrzańskie kościoły goszczą najwybitniejszych wirtuozów muzyki organowej. Organizatorem Festiwalu, który odbywa się pod patronatem prezydenta Miasta Zabrze, jest Urząd Miejski w Zabrzu, a dyrektorem artystycznym jest Waldemar Krawiec. Międzynarodowy Festiwal Organowy im. A. Chlondowskiego ze swoją interesującą formułą, bogatym repertuarem oraz różnorodnością zastosowanych instrumentów stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń, które już na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny miasta. Znakomita renoma i stale rosnące zainteresowanie wśród mieszkańców są owocem współdziałania samorządu oraz zabrzańskich parafii.
Więcej informacji na stronie: www.festiwal-organowy.pl

***

Zabrzański Festiwal Orkiestr im. Edwarda E. Czernego organizowany jest w Zabrzu od  2005 r. Ideą festiwalu jest uczczenie pamięci znakomitego zabrzańskiego kompozytora, dyrygenta i multiinstrumentalisty Edwarda Eberharda Czernego, współzałożyciela i członka Zabrzańskiej Orkiestry Filharmonicznej oraz Oddziału Związku Zawodowego Muzyków w Zabrzu. Celem organizacji Festiwalu jest również popularyzacja muzyki oraz pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Do udziału w imprezie zapraszane są orkiestry dęte z całego regionu, kraju oraz z zagranicy, m.in. z Ukrainy, Niemiec, Słowacji, by wspólnie z mieszkańcami Zabrza, Górnego Śląska oraz turystami cieszyć się muzyką.

***

Międzynarodowy Festiwal Rysowania cyklicznie odbywa się w Zabrzu od 1997 roku. Wykonane w jego ramach prace prezentowane są w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach. Głównym akcentem Festiwalu jest konkurs rysowania z obserwacji żywego modela. Zgodnie z założeniem, celem imprezy jest popularyzowanie sztuk plastycznych. Z tego też powodu Festiwal ma formułę otwartą – mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani, bez względu na wykształcenie i narodowość. Imprezie towarzyszą wystawy i akcje plastyczne, organizowane w Zabrzu i Katowicach. Uczestnicy konkursu są oceniani przez zawodowych artystów plastyków, według kategorii wiekowych. Głównym organizatorem Festiwalu jest Liceum Plastyczne w Zabrzu – Kończycach, a współorganizatorami są: Urząd Miejski w Zabrzu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu, Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Inicjatorem festiwalu był związany z nim aż po dzisiaj zabrzański artysta Witold Berus. 

Więcej informacji na stronie: https://pl-pl.facebook.com/MFR.ZABRZE

***

Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”, którego organizatorami są Miasto Zabrze i zabrzański Teatr Nowy, to od 2000 roku jeden
z najważniejszych festiwali teatralnych w regionie. Pomysłodawcą był nieżyjący już Stanisław Bieniasz, pisarz i dramaturg, a współtwórcami: Andrzej Lipski, aktor i wieloletni Dyrektor Naczelny i Artystyczny zabrzańskiej sceny oraz Bogdan Ciosek – reżyser.  Festiwal ukazuje jeden z nurtów współczesnego teatru. Nurt ukierunkowany na realizacje i interpretacje dramatu (polskiego jak i obcego) powstałego po 1989 roku, który stara się spełniać postulat „lustra rzeczywistości” i pokazywać człowieka w szerokim kontekście socjologicznym, obyczajowym, politycznym, religijnym.

Co roku do udziału w festiwalu zapraszane są  najwybitniejsze  polskie inscenizacje teatralne, które prezentowane są na scenie Teatru Nowego, jak również w obiektach postindustrialnych, charakterystycznych dla naszego regionu. Festiwal oprócz spektakli konkursowych obfituje również w szereg imprez o charakterze edukacyjnym m. in. warsztaty dramatopisarskie, Teatrotekę, prezentacje polskiego dramatu współczesnego w wykonaniu młodzieżowych grup teatralnych, dyskusje widzów z twórcami przedstawień i inne.

***

Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka

Pierwszy Festiwal pod nazwą Przegląd Zespołów Artystycznych odbył się w 1952 roku. Później zmieniała się jego nazwa, kształt, terminy, lecz idea przedsięwzięcia pozostawała niezmienna.
W 1992 r. nadano Festiwalowi imię Norberta Kroczka, zasłużonego twórcy zabrzańskiej kultury. Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem Festiwalu był Władysław Rzeszowski wieloletni dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 (obecnie Młodzieżowy Dom Kultury nr 2), które już od pół wieku kontynuuje to dzieło. Od roku 2008 organizatorem Festiwalu jest Jolanta Skorupa, kierownik Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu. Festiwal cieszy się wielką popularnością. Do organizatorów napływa ponad 100 zgłoszeń w różnych kategoriach, dając łącznie ok. 1400 uczestników. Mimo rosnącej aktywności artystycznej w naszym mieście Festiwal Kultury im. N. Kroczka wciąż posiada rangę głównego miejskiego przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.

***

Festiwal Kwiatów

Festiwal Kwiatów – coroczne wydarzenie plenerowe, które odbywa się od 2007 roku
w Miejskim Ogrodzie Botanicznym. Jak zapewniają organizatorzy – Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ogród Botaniczny, festiwal ten nie jest imprezą, jest spotkaniem ludzi kochających przyrodę i sztukę.

Przewodnie hasło „Natura, sztuka, piękno” przybiera kształt dwudniowych koncertów, wykładów, wystaw, prezentacji poetyckich i teatralnych, zabaw edukacyjnych, a także warsztatów tematycznych dla całych rodzin. Festiwal Kwiatów jest też okazją do zakupów, od naturalnych produktów ekologicznych  i  zdrowej żywności, poprzez  sadzonki ziół, po szeroką gamę roślin.   

Czas Wolny