HotSpoty w Zabrzu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z projektu „Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III – wraz z punktem hot-spot”, współfinansowanego przez Unię Europejską, zostało postawionych pięć punktów HotSpot, zapewniających bezpłatny dostęp do Internetu mieszkańcom Zabrza.

Dodatkowo ze środków budżetu Miasta Zabrze udało się zainstalować cztery podobne punkty, a w planach są kolejne projekty, które mają zapewnić wygodny i bezpłatny dostęp do sieci w każdej dzielnicy Zabrza.

W ramach projektu „Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Bezprzewodowej” uruchomionych zostało sześć punktów HotSpot. W przyszłości planowane jest uruchomienie kolejnych punktów HotSpot we wszystkich dzielnicach Miasta Zabrze.

Oto aktualne lokalizacje HotSpotów:

Zobacz mapę HotSpotów

Dla Mieszkańców