Zabrze przestrzenią rozwoju

Wykaz instytucji i służb niosących pomoc dzieciom i rodzinie w Zabrzu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
ul. 3 Maja 16
tel. Centrala (32) 277-78-00
e-mail: mopr@zabrze.pol.pl

W ramach Ośrodka działają następujące wyodrębnione jednostki :

 • Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. 32 271 64 31, 32 271 64 32

Budynek Centrum Usług Społecznych
ul. Stalmacha 7
tel. 32 630 3739

 • Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. 32  278 56 70
 • Zespół Asysty Rodzinnej
  ul. Dworcowa 8a/11
  tel. 32 777 30 09
 • Noclegownia
  ul. Dionizego Trocera 63
  tel.  32 271 26 39
 • Konsultant do Spraw Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
  ul. Wyzwolenia 7
  tel.  32  271 64 31 wew. 58
 • Klub Integracji Społecznej
  Budynek Centrum Usług Społecznych ul. Stalmacha 7
  tel. 32 630 37 47
 • Klub Seniora
  ul. Żółkiewskiego 12a
  tel. 32 630 39 50

Świetlice środowiskowe:

Świetlica Środowiskowa  przy ul. 3 Maja 82
tel. 695 950 685,

Świetlica Środowiskowa przy ul. Wyzwolenia 7
tel. 32 271 64 31-32

Świetlica Środowiskowa przy ul. Bytomska 106
tel. 723 335 062

Świetlica Środowiskowa przy ul. Tarnopolska 57
tel. 32 274 28 39

Świetlica Środowiskowa przy ul. Andersa 34
tel. 695 900 692

Oferta świetlic skierowana jest głównie do dzieci mających różne trudności w szkole,w kontakcie z rówieśnikami oraz pochodzących z rodzin z wieloma problemami (m.in. socjalnymi, zdrowotnymi, wychowawczymi). Ponadto świetlice oferują pomoc dla rodziców dzieci, które są uczestnikami świetlic.

Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej:

 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 1 Rokitnica
  ul. Jordana 2
  tel.  32 272 46 94, 32 272 00 83
 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 2 Biskupice
  ul. Bytomska 28
  tel. (32) 274 73 34
 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 3  Kończyce
  ul. Przemysłowa 6
  tel. 32 275 03 52, 32 275 05 62
 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 4 Maciejów
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. 32 271 64 31, 32 271 64 32
 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 5 Mikulczyce
  ul. Tarnopolska 57
  tel. 32 271 86 51, 32 271 77 43
 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Nr 7 Centrum
  ul. Wyzwolenia 7
  tel.  32  271 64 31, 32 271 64 32
 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej  Nr 8 Zaborze
  ul. Wolności 321
  tel.  32 271 00 26, kom. 695 900 698

Domy Pomocy Społecznej:

 • Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Jana Matejki 62,
  tel.  32  271 42 58
  e-mail: sekretariat@dps1.zabrze.pl
 • Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Jaskółcza 11,
  tel.  32  271 48 54
  e-mail: referent@dps2.zabrze.pl
 • Dom Pomocy Społecznej Nr 3, ul. Wiktora Brysza 3,
  tel.  32  271 38 61
  e-mail: sekretariat@dps3.pl
 • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów, ul. Cisowa 6
  tel.  32 271 38 17
  e-mail: dps@cad.pl

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:

 • Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
  ul. Jordana 2 lok. 11
  e-mail: copow@copowzabrze.pl
  telefon: 32 272 21 02, 32 272 30 37
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1
  ul. Budowlana 26 a
  telefon 506 141 481
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2
  ul. Zwycięstwa 1/5
  telefon  32  271 47 08
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3
  ul. Kossaka 21/2
  telefon  32  274 50 61
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4
  ul. Nyska 30/1
  telefon  32  277 80 59
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5
  ul. Niepokólczyckiego 45
  telefon 512 121 101
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 6
  ul. Ratuszowa 3/3
  telefon  32  271 22 08
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 7
  ul. Stalmacha 11/3
  telefon (32) 273 87 95
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 8
  ul. Bytomska 92/7
  telefon  32  271 21 10
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 9
  ul. Park Hutniczy 15/2
  telefon 502-754-030
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 10
  ul. Park Hutniczy 15/1
  telefon  32  275 37 05

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie
Ośrodek Wsparcia dla Kobiet:
• Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
• Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
ul. Ofiar Katynia 48
Tel. 32 630 11 22
e-mail: owdkzabrze@tpba.pl

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie
• Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Jana Kochanowskiego 26
Tel.  32 630 11 23
e-mail: przytuliskozabrze@tpba.pl

Klub Abstynentów „Nowe Życie”
ul. Brodzińskiego 4
tel. 32 271 77 20

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Park Hutniczy 6
(32) 278 11 99 wewn. 107

Dzielnicowe Punkty Klubu Abstynentów

 • Mikulczyce
  ul. Tarnopolska 57
  tel. 32 274 28 38
 • Rokitnica
  ul. Władysława Andersa 34
  tel. 32 272 46 94
 • Kończyce
  ul. Miła 4
 • Zaborze
  ul. Hauptmana 6b/7

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykorzystując ww. oraz inne formy pomocy realizuje programy nastawione na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz readaptację i usamodzielnienie.

Są to programy:

 • Miejski Program Przeciwdziałania i Wychodzenia z Bezdomności
 • Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii
 • Pomoc państwa w zakresie dożywiania
 • Programy ze środków UE, w tym:
  • ROP WSL 2014-2020
   • Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza
   • Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka
   • Magnes
  • PO WER 2014-2020
   • Transport door to door w Zabrzu

W ramach Dzielnicowych punktów Pomocy Społecznej realizacja autorskich projektów – są to m.in.:

 • Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce
 • Program Pomocy Osobom Bezdomnym „Wróć z nami”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie współpracuje z licznymi instytucjami, służbami i organizacjami, m.in.:

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Władysława Andersa 34
tel.  32 272 36 98,  32 272 35 98

Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu
ul. Park Hutniczy 8
tel. 32 630 32 33

Komenda Miejska Policji
ul. 1 Maja 10
tel. 47 854 32 00

Straż Miejska-Inspektorzy ds. Nieletnich
ul. Pawła Stalmacha 9
tel.  515 191 155

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Zabrzu
ul. Pawliczka 25
tel.  32  777 11 66

Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. 3 Maja 21
tel.  32 373 57 35

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. 3. Maja 93a
tel.  32 271 19 51

Pomarańczowa Linia przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. 3. Maja 12
tel.  32 271 19 51

Izba Wytrzeźwień
ul. Wolności 94
tel. 32 271 31 34

Dla Mieszkańców