Wykaz instytucji i służb niosących pomoc dzieciom i rodzinie w Zabrzu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

ul. 3 Maja 16
tel. Centrala (32) 277-78-00
e-mail: mopr@zabrze.pol.pl

W ramach Ośrodka działają następujące wyodrębnione jednostki :

 • Zespół do Spraw Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. (32) 271-64-31 (32) 271-64-32
 • Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. (32) 278-56-70
 • Dom Noclegowy
  ul. Dionizego Trocera 63
  tel. (032) 271-26-39
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Władysława Andersa 34
  tel. (32)272-36-98, (32)272-35-98
 • Konsultant do Spraw Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. (32) 271-64-31 wew. 58
 • Klub Integracji Społecznej
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. (32) 271-64-31
  (32) 278-56-69

Świetlice środowiskowe:

 • Świetlica środowiskowa przy ul. Władysława Andersa 34
  tel. (32) 272-46-94
 • Świetlica środowiskowa przy ul. Tarnopolskiej 57
  tel.(32) 274-28-39
 • Klub Młodzieżowy ul. Dworcowa 8a
  tel. (32) 777-30-09
 • Świetlica środowiskowa przy ul. Franklina Roosevelta 40
  tel. (32) 277-78-51
 • Świetlica środowiskowa przy ul. Wyzwolenia 7
  tel. (32) 271-64-31 wewn. 55, 45
 • Świetlica środowiskowa przy ul. Jan Kasprowicza 7
  tel. (32) 274-76-14

Oferta świetlic skierowana jest głównie do dzieci mających różne trudności w szkole, w kontakcie z rówieśnikami oraz pochodzących z rodzin z wieloma problemami (m.in. socjalnymi, zdrowotnymi, wychowawczymi). Ponadto świetlice oferują pomoc dla rodziców dzieci, które są uczestnikami świetlic.

Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej:

 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Biskupice
  ul. Bytomska 28
  tel. (32) 274 73 34
 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Kończyce
  ul. Miła 4
  tel. (32) 370-27-35
 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Maciejów
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. (32) 271-64-31, (32)271-64-32
 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Mikulczyce
  ul. Tarnopolska 57
  tel. (32) 271-86-51, (32)271-77-43
 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Rokitnica
  ul. Władysława Andersa 34
  tel. (32) 272 46 94, (32)272-00-83
 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Wyzwolenia
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. (32) 271 64 31,(32) 271-64-32
 • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zaborze
  ul. Wolności 362
  tel. (32) 271-44-31, do 35, wewn. 363, 367, 357

Domy Pomocy Społecznej:

Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Jana Matejki 62,
tel. (32) 271 42-58
e-mail: sekretariat@dps1.zabrze.pl

Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Jaskółcza 11,
tel. (32) 271-48-54
e-mail: dompomocy@neostrada.pl

Dom Pomocy Społecznej Nr 3, ul. Wiktora Brysza 3,
tel. (32) 271-38-61
e-mail: dps3@nikom.pl

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów
ul. Cisowa 6,
tel. (32)271-38-17
e-mail: dpskamilzabrze@pocztaonet.pl

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:

Dom Dziecka, ul. Park Hutniczy 15
tel. (32)275-37-05,
e-mail: ddziecka0@poczta.onet.pl

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży
ul. Jordana 2/11,
tel. (32) 272-21-02,
e-mail: cwkdim@wp.pl

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie
Ośrodek Wsparcia dla Kobiet:
• Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
• Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
ul. Ofiar Katynia 45
Tel. (32) 630-11-22
e-mail: owdkzabrze@tpba.pl

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie
• Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Jana Kochanowskiego 26
Tel. (32) 630-11-23
e-mail: przytuliskozabrze@tpba.pl

Klub Abstynentów „Nowe Życie”
ul. Park Hutniczy 6
tel. (32) 271-77-20

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Park Hutniczy 6
(32) 278-11-99 wewn. 107

Dzielnicowe Punkty Klubu Abstynentów

Mikulczyce
ul. Tarnopolska 57
tel. (32) 274-28-38

Rokitnica
ul. Władysława Andersa 34
tel. (32) 272-46-94

Kończyce
ul. Miła 4
(32) 275-03-52

Zaborze
ul. Józefa Lompy 18
(32) 277-00-28


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykorzystując ww. oraz inne formy pomocy realizuje programy nastawione na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz readaptację i usamodzielnienie

Są to programy:

 • Miejski Program Przeciwdziałania i Wychodzenia z Bezdomności
 • Miejski Program Pomocy Rodzinie i Dziecku na Rzecz Integracji Społecznej
 • Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii
 • Pomoc państwa w zakresie dożywiania
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W ramach Dzielnicowych punktów Pomocy Społecznej realizacja autorskich projektów – są to m.in.:

 • Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce
 • Program Pomocy Osobom Bezdomnym „Wróć z nami”
 • Program edukacyjny dla rodzin zastępczych „Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych”
 • Program na rzecz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych „Rozwój mieszkań chronionych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych”
 • Program realizowany przez świetlice środowiskowe „Rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie współpracuje z licznymi instytucjami, służbami i organizacjami, m.in.:

Komenda Miejska Policji-Koordynatorzy ds. Nieletnich
ul. Trocera 36
tel. (32) 271-35-41

Straż Miejska-Inspektorzy ds. Nieletnich
ul. Pawła Stalmacha 9
tel. (32) 370-15-43

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
ul. Wolności 345a
tel. (32) 777-11-66

Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. 3 Maja 21
tel. (32)373-57-35

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. 3. Maja 12
tel. (32)271-19-51

Pomarańczowa Linia przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. 3. Maja 12
tel. (32)271-19-51

Izba Wytrzeźwień
ul. Wolności 94
tel.(32) 271-31-34

Dla Mieszkańców