Opłaty

Informujemy, że 1 września 2020 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały nr XXIII/402/2020 Rady Miasta Zabrze z 15 lipca 2020 r.

Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty wynosić będzie 24,20 zł/miesiąc/od mieszkańca.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 48,40 zł/miesiąc/mieszkańca.

Z dniem 1 lipca 2022 roku WCHODZI W ŻYCIE UCHWAŁA NR XLVIII/734/22 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/402/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemniki lub worek o określonej pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wynosi:

 1. worek 60 l – 5,93 zł,
 2. pojemnik 120 l – 11,86 zł,
 3. pojemnik 240 l – 23,73 zł,
 4. pojemnik 1100 l – 108,75 zł,
 5. pojemnik KP-5 – 494,31 zł,
 6. pojemnik KP-7 – 692,03 zł,
 7. pojemnik KP-10 – 988,61 zł.

Stawka opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:

 1. worek 60 l – 11,86 zł,
 2. pojemnik 120 l – 23,72 zł,
 3. pojemnik 240 l – 47,46 zł,
 4. pojemnik 1100 l – 217,50 zł,
 5. pojemnik KP-5 – 988,62 zł,
 6. pojemnik KP-7 – 1 384,06 zł,
 7. pojemnik KP-10 – 1 977,22 zł.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  od domku letniskowego oraz innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłatę uiszcza się za dany rok do dnia 20 lipca w wysokości 36,00 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi ona 72,00 zł.

Dla Mieszkańców