Opłaty

Informujemy, że 1 września 2020 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały nr XXIII/402/2020 Rady Miasta Zabrze z 15 lipca 2020 r.

Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty wynosić będzie 24,20 zł/miesiąc/od mieszkańca.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości
48,40 zł/miesiąc/mieszkańca.

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych wynosi:

 1. worek 60 l – 8,47 zł
 2. worek 120 l – 16,93 zł
 3. pojemnik 120 l – 5,91 zł
 4. pojemnik 240 l – 11,82 zł
 5. pojemnik 1100 l – 54,19 zł
 6. pojemnik 2500 l – 123,16 zł
 7. pojemnik KP-5 – 246,32 zł
 8. pojemnik KP-7 – 344,85 zł
 9. pojemnik KP-10 – 492,64 zł.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wówczas wynosić będzie:

 1. worek 60 l – 16,94 zł
 2. worek 120 l – 33,86 zł
 3. pojemnik 120 l – 11,82 zł
 4. pojemnik 240 l – 23,64 zł
 5. pojemnik 1100 l – 108,38 zł
 6. pojemnik 2500 l – 246,32 zł
 7. pojemnik KP-5 – 492,64 zł
 8. pojemnik KP-7 – 689,70 zł
 9. pojemnik KP-10 – 985,28 zł.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłatę uiszcza się za dany rok do dnia 20 lipca w wysokości 36,00 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi ona 72,00 zł.

Dla Mieszkańców