Zabrze przestrzenią rozwoju

I edycja

Zabrze od wielu lat przeznacza środki z budżetu miasta na działania realizowane przez grupy mieszkańców. Wspieramy organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz rady dzielnic, które ubiegają się o środki w ramach konkursy inicjatyw rad dzielnic. Od tego roku przeznaczymy kolejną kwotę z budżetu, a o jej wydatkowaniu zdecydują mieszkańcy Zabrza. Jestem przekonana, że budżet partycypacyjny przyczyni się do wzmocnienia aktywności zabrzan na rzecz lokalnej społeczności. Mieszkańcy zostaną włączeni w proces współdecydowania o kierunkach rozdysponowania środków publicznych. Sami wskażą na potrzebę, a następnie w głosowaniu zdecydują które inicjatywy zostaną realizowane.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

W załączniku poniżej m.in. prezentacja podsumowującą przebieg i wyniki pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego (na rok 2015) w naszym mieście oraz propozycję zmian w drugiej edycji (na rok 2016)

Dla Mieszkańców