Ocena wniosków

NrNazwa projektuCzy
głosowanie?
P0001Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10, etap ITak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i mieszkańców dzielnicy.
Odwodnienie terenu, przygotowanie podbudowy pod boisko mini do piłki nożnej o wymiarach 23 m × 38 m = 874 m² wraz z bieżnią 4 torową prostą 60 m i skocznią w dal. Zamontowanie wokół obiektu 12 ławek, 4 koszy jak również oświetlenie oraz montażmonitoringu. Ułożenie chodników.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0002Tor do pumptrack’u dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzyTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt obejmuje budowę toru Pumptrack o długości 125 m i powierzchni wykonanej z miękkiego asfaltu wraz z ławkami (trzy sztuki), koszami na śmieci (trzy sztuki) oraz stojakiem rowerowym (jedna sztuka).
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Makoszowy — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 139 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 139 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 139 600,00 zł
P0003Renowacja obiektu sportowego w GrzybowicachTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Renowacja obiektu sportowego w dzielnicy Grzybowice, celem lepszego wykorzystania i poprawienia estetyki, funkcjonalności organizowanych imprez sportowych i kulturalnych (Dożynki Miejskie).
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Grzybowice — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
P0004Remont boiska piłkarskiego przy SP 16Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Remont boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 16 jest wymagany ze względu na intensywne jego użytkowanie. Elementy takie jak ogrodzenie, piłkochwyty, bramki, siatki są mocno wyeksploatowane.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
P0005Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu – PołudnieTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Remont i modernizacja obiektu rekreacyjnego znajdujacego się na działce, która została pozyskana przez miasto Zabrze od Fortum S.A.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Południe — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Zakup 10 stołów 10 000 zł 10 000 zł
2) Montaż 30 ławek bez oparcia 30 000 zł 30 000 zł
3) Dokumentacja projektowa 5 000 zł 5 000 zł
4) Nadzór inwestorski 5 000 zł 5 000 zł
5) Remont sceny, otynkowanie i pomalowanie ściany przyległej do sceny widowni (ściana o wymiarach 2m × 30m) 15 000 zł 15 000 zł
6) Zakup pawilonów ogrodowych 3 szt. (wymiary do uzgodnienia) 10 000 zł 10 000 zł
7) Wymiana drewnianych siedzeń starych ławek 8 000 zł 8 000 zł
8) Montaż koszy na śmieci 5 000 zł 5 000 zł
9) Wykonanie przyłącza energetycznego 10 kW wraz z dokumentacją 20 000 zł 20 000 zł
10) Zakup i montaż stołu do ping ponga i gry w piłkarzyki 12 000 zł 12 000 zł
11) Inne koszty (zwiększenie ceny za projekt – min. w przypadku uzgodnień z rzeczoznawcami, wymiana dodatkowych siedzisk starych ławek z poz. 7 – po ocenie ich stanu technicznego) 20 000 zł 20 000 zł
Wartość projektu brutto 140 000 zł 140 000 zł

Akceptacja dla remontu ― modernizacji istniejącego centrum kultury. W przypadku założenia, iż sprawa dotyczy zmiany sposobu użytkowania obiektu, może zajść konieczność dokonania uzgodnień dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami, m. in. ds. higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa p.pożarowego oraz zgłoszenia robót budowlanych / uzyskania pozwolenia na budowę w Wydziale Budownictwa tut. Urzędu.
P0006Miejsce zabaw przy ulicy LompyTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Plac zabaw jako bezpieczne miejsce dla dzieci zamieszkałych przy ulicy Lompy i ulic pobocznych. Miejsce wypoczynku i relaksu dla rodziców opiekujących się dziećmi. Miejsce spotkań młodzieży przy wspólnych grach i zabawach.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Południe — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
P0007Świetlica na błysk ― wymiana konstrukcji podłogi wraz z parkietem w Świetlicy Dzielnicowej GrzybowiceTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt „Świetlica na błysk” obejmuje modernizację zniszczonego ponad stuletnią eksploatacją parkietu wraz z podkładem w Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice przy ul. Badestinusa 60. Dzięki temu świetlica będzie mogła cieszyć przez kolejnych sto lat!
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Grzybowice — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 71 202,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 77 702,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wzrost kwoty po weryfikacji projektu wynika z konieczności uwzględnienia kosztów: nadzoru inwestorskiego (1 500,00 zł) i projektu (5 000,00 zł). Łączny koszt po weryfikacji to 77 702,00 zł.
P0008Integracja przez zabawę ― wiata rekreacyjna i podest służące do organizacji wydarzeń kulturalno – oświatowychTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca do wspólnego biesiadowania, którego głównym celem jest integracja przez zabawę.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 156 619,30 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 155 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Wycena wnioskodawcy z wyłączeniem projektu oraz nadzoru inwestorskiego 116 647,30 zł 142 000,00 zł
2) Projekt + geodezja 37 800,00 zł 10 000,00 zł
3) Nadzór inwestorski 2 172,00 zł 3 500 zł
Wartość projektu brutto 156 619,30 155 500 zł
P0009Budowa miejsc postojowych oraz brukowanie chodnikówTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt zawiera budowę miejsc postojowych przy ul. Banachiewicza oraz brukowanie alejek na placu przy Fresh Market.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Ze względu na rozdrobnienie proponowanych do realizacji miejsc postojowych, a w szczególności samych chodników, może zaistnieć fakt, iż koszty ich wykonania przekroczą w/w kwotę. W takim przypadku proponujemy wykonanie tylko takiego zakresu, który będzie w miarę spójny i na jaki wystarczy środków finansowych.
P0010Przebudowa placu zabaw przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 18Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Przebudowa placu zabaw przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 18.
Dostosowania placu zabaw do każdej grupy wiekowej, montaż nowych urządzeń spełniających normę bezpieczeństwa PN-EN 1176:2009 z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 249 576,72 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Na wniosek Wydziału Infrastruktury Komunalnej (pismo 23.08.2018 r.) z istniejącego placu zabaw należy huśtawkę łańcuchową podwójną oraz bocianie gniazdo po zdemontowaniu przekazać Wydziałowi IK w celu wykorzystania.
Wzrost kosztów po weryfikacji wynika z konieczności uwzględnienia kosztów nadzoru inwestorskiego (2 500,00 zł finansowanego następująco: 423,28 zł to wzrost kosztów do kwoty maksymalnie dostępnej i 2 076,72 zł to zmniejszenie kosztów projektu, zgłoszeń i dokumentacji).
P0011Uzbrojenie ul. Ducha w sieci wod-kanNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt będzie stanowił realizację zapisów uijętych w MPZP – Uchwale Rady Miejskiej w Zabrzu nr XV/160/11 z dnia 17.11.2011 r.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Grzybowice — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Kwota podana we wniosku przez Wnioskodawcę jest znacznie zaniżona. Roboty budowlane zostały niedoszacowane i kwoty nie można zwiększyć, gdyż dzielnica zgodnie z regulaminem jest zaliczona do małych, dla których górna granica to kwota 140 000 zł brutto.
P0012Wymiana nawierzchni ciągu pieszego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 23Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt dotyczy utwardzonej nawierzchni gruntowej na kostkę betonową gr. 6 cm. Zmodernizowany ciąg pieszy podniesie komfort i poprawi bezpieczeństwo uczniów poruszających się pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną. Wymiana nawierzchni dotyczy ciągu pomiędzy przejściem dla pieszych przez ul. Kondratowicza a wejściem do sali.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Maciejów — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 16 974,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 16 974,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 17 000,00 zł
P0013Boisko sztuczne na obiektach Walki MakoszowyTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Teren rekreacyjny składający się z boiska ogólnodostępnego do piłki nożnej o wymiarach 60 × 40m ze sztuczną nawierzchnią dla dzieci i młodzieży zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Boisko przeznaczone głównie do uprawiania piłki nożnej, ale i innych sportów drużynowych.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 477 989,64 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 477 989,64 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Obszar realizacji boiska objęty jest czynnym pozwoleniem na budowę w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Jaskółczej 40 w Zabrzu w ramach tworzenia bazy dydaktyczno-sportowej AWF wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Pozwolenie na budowę: decyzja nr 42/2009 z dn. 03.04.2009 roku. Ewentualna realizacja zadania wymaga wdrożenia odrębnej procedury zgodnie z Ustawą prawo budowlane.

Za zgodą autora projekt przeniesiono do kategorii ogólnomiejskich.

W związku z możliwością pozyskania nawierzchni trawiastej i budowy boiska z tego typu nawierzchnią we własnym zakresie przez tam działający klub sportowy, autor wnioskował o zamianę w projekcie z nawierzchni trawiastej na nawierzchnię sztuczną. Stąd też zmiana tytułu projektu.
P0014Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego urządzeniami zabawowymiTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 22 urządzeniami zabawowymi na istniejącym trawniku dla dzieci w wieku przedszkolnym, niewymagające budowy stref bezpieczeństwa.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 48 700,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 72 700,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Urządzenia zabawowe wraz z montażem 43 200,00 zł 43 200,00 zł
2) Przygotowanie terenu pod plac zabaw -,– zł 20 000,00 zł
3) Nadzór inwestorski 1 500,00 zł 1 500,00 zł
4) Dokumentacja projektowa 4 000,00 zł 8 000,00 zł
Wartość projektu brutto 48 700,00 zł 72 700,00 zł
P0015Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w ZabrzuTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Położenie nawierzchni poliuretanowej z malowaniem linii na istniejącym boisku asfaltowym o wymiarach 24 × 12m, wymiana słupów do koszykówki oraz piłki siatkowej, montaż piłkochwytów.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 90 985,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek należy ująć w kategorii ogólnomiejskiej.
P0016Wszystko dla ludzi i ich dzieciNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Prace pieszo – drogowe czyli chodnik, który jest całkowicie zniszczony od ul. Jagiellońskiej do Mikulczyckiej do przystanków tramwajowo – autobusowych z uwzględnieniem przejścia dla pieszych w formie sygnalizacji świetlnej. Miejsca te w okresie deszczowo – zimowym zamieniają się w „bajoro”, co tragicznie uniemożliwia starszym osobom – mieszkańcom, pacjentom szpitalnym i chorym oraz matkom z dziećmi przemieszczanie się do miasta i domów oraz szpitalnych poradni. W pobliżu znajduje się Śląskie Centrum Chorób Serca, a w nim leczą się tysiące ludzi z całego kraju.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 170 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 170 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Brak możliwości weryfikacji wniosku z uwagi na niewskazanie jednoznacznej lokalizacji projektu (brak wskazania działek ewidencyjnych, ewentualne oznaczenia projektu na mapie sytuacyjnej).
Projekt mieszkańca nie zawiera podstawy szacunku wyceny.
P0017Modernizacja i doposażenie obiektów sportowo – zabawowych „Quo Vadis Makoszowy” i ZSP-7Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt obejmuje zakresem ogrodzenie boisk UKS Quo Vadis Makoszowy wraz z montażem piłkochwytów, boiskami dla zawodników oraz zakup i montaż bramek do piłki nożnej, a także doposażenie przedszkolengo placu zabaw przy ZSP-7.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Makoszowy — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 138 994,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 139 600,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 139 600,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wzrost kosztów projektu wynika z konieczności uwzględnienia kosztów nadzoru inwestorskiego oszacowanego na 606,00 zł. W przypadku przekroczenia zaplanowanych środków możliwa rezygnacja z części urządzeń zabawowych.
P0018Uporządkowanie parku przy ulicy Mendego i Sikorskiego wraz z budową placu zabawTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Uporządkowanie zieleni w parku przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego / Mendego z budową placu zabaw.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Pawłów — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 139 860,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 139 860,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
P0019Plac zabaw przy ul. BudowlanejTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Budowa nowego, bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na miarę XXI wieku.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Rokitnica — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 200 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 200 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
W projekcie nie uwzględniono kosztu nadzoru inwestorskiego. W przypadku przekroczenia zaplanowanych dla dzielnicy środków 200.000 PLN, możliwa rezygnacji z części urządzeń zabawowych.
P0020Park przy ul. Krakowskiej ― modernizacja, naprawa nawierzchni ścieżek parkowychTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Wykonanie alejek z kostki brukowej i obrzeży na ścieżkach w parku przy ul. Krakowskiej.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Budowa alejek (chodnika) z kostki brukowej o grubości 6 cm (obrzeża), demontaż i montaż ławek i koszy 495 000,00 zł 463 000,00 zł
2) Nadzór inwestorski -,– zł 12 000,00 zł
3) Projekt z dokumentacją geodezyjną powykonawczą 5 000,00 zł 25 000,00 zł
Wartość projektu brutto 500 000,00 zł 500 000,00 zł
P0021Przedszkolny plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 im. Promyczek w ZabrzuTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Zorganizowanie projektu placu zabaw umożliwi pełniejsze obcowanie z naturą dla dzieci i dorosłych, będąc jednocześnie atrakcyjnym i wygodnym miejscem zabaw i relaksu. Projekt polega przede wszystkim na uzupełnieniu o urządzenia do rekreacji ruchowej i ćwiczzeń zręcznościowych dla dzieci, przy wykorzystaniu istniejącego charakteru i ukształtowania działki.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Maciejów — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 17 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 17 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 17 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Urządzenie wielofunkcyjne 13 000,00 zł 10 000,00 zł
2) Płytki gumowe 4 000,00 zł 4 000,00 zł
3) Dokumentacja projektowa -,– zł 2 000,00 zł
4) Nadzór inwestorski -,– zł 1 000,00 zł
Wartość projektu brutto 17 000,00 zł 17 000,00 zł
Sugeruje się przekazanie wskazanych środków do dyspozycji Przedszkola celem samodzielnego wykonania projektu. Konsultacja z wnioskodawcą dała informacje o dobrej współpracy z gronem rodziców, co pozytywnie może wpłynąć na wykonanie projektu.
P0022Boisko przy „Szkole Pod Lasem” ― wymiana nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 15 im. ks. Jana Dzierżona w Zabrzu, ul. Czołgistów 1Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Wymiana nawierzchni placu przed szkołą pod budowę boiska wielofunkcyjnego – ogólnodostępne.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Podbudowa z kostki betonowej pod nawierzchnię poliuretanową oraz uzupełnienie – o wymiarach 32×19m 88 650,00 zł 207 500,00 zł
2) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z zaznaczeniem linii boisk oraz koszami do koszykówki i słupkami do piłki siatkowej 118 850,00 zł 250 000,00 zł
3) Projekt 37 500,00 zł 37 500,00 zł
4) Nadzór inwestorski 5 000,00 zł 5 000,00 zł
Wartość projektu brutto: 250 000,00 zł 500 000,00 zł
P0023Lodowisko, rolkowisko, muszla koncertowa ― Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy basenie „Aquarius” ― Etap IITak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Dokończenie wygranego w poprzedniej edycji projektu P-0076:
– budowa muszli koncertowej,
– wykonanie instalacji wodociągowej,
– wykonanie instalacji elektrycznej,
– budowa drogi dojazdowej z płyt o szerokości 3m.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 466 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wydział dokonujący oceny prawno – finansowej wycenił zaproponowany zakres rzeczowy na kwotę 878 000 zł (przy dostępnej dla projektów ogólnomiejskich kwocie 500 000 zł).
Za zgodą autora zakres rzeczowy obejmować będzie (wraz z wartością):
Budowa drogi dojazdowej do płyty lodowiska 300 000 zł
Wykonanie instalacji wodociągowej 40 000 zł
Wykonanie instalacji elektrycznej 50 000 zł
Dokumentacja projektowa 50 000 zł
Nadzór inwestorski 26 000 zł
R A Z E M 466 000 zł
Pozostały element projektu (budowa muszli koncertowej) zostanie wykonany, jeśli cenowa oferta wykonawcy — który zostanie wybrany w drodze przetargu po wyborze projektu do realizacji — na to pozwoli lub zostanie wykonany w kolejnym etapie.
Koszt budowy muszli koncertowej został oszacowany na 412 500 zł.
P0024Świetlne Zabrze ― oświetlenie latarniami LED przejść dla pieszych wzdłuż ulic de Gaulle’a i 3 maja (bezpieczeństwo i energooszczędność)Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Zapewniające bezpieczeństwo i energooszczędne oświetlenie przejść dla pieszych latarniami LED w dzielnicy Centrum Południe. Projekt zakłada montaż 33 latarni LED w celu doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ruchliwych ulic de Gaulle’a i 3 Maja.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 239 563,25 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 239 563,25 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0025Rowerowa średnicówka ― droga dla rowerów wzdłuż ulic ReymontaTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Dwukierunkowa betonowa droga dla rowerów wzdłuż ulicy Reymonta, zapewniająca bezpieczeństwo i komfort przejazdu rowerem na linii wschód-zachód przez centrum miasta, dająca perspektywę połączenia z Sośnicą i Zaborzem.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej autor zmienił wniosek. Proponowana inwestycja ma obejmować ulicę Reymonta od skrzyżowania z ul. Michała Archanioła do skrzyżowania z ul. Tuwima.
P0026Budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum PołudnieTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt obejmuje budowę osiedlowych placów zabaw w dwóch lokalizacjach:
Plac nr 1 – o bezpiecznej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej, wyposażony w urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci w wieku szkolnym, ławki, kosze na śmieci wraz z ogrodzeniem oraz pasem zieleni.
Plac nr 2 – o bezpiecznej nawierzchni piaskowej, wyposażony w urządzenia sprawnościowe oraz kreatywną strefę gier terenowych dla młodzieży i dorosłych.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 209 402,50 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 210 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wzrost kosztów projektu wynika z innej wyceny wykonania dokumentacji projektowej (po weryfikacji to 10 tys. zł) i prowadzenia nadzoru inwestorskiego (6 108,80 zł).
P0027Plac zabaw na piątkęTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Plac zabaw dla dzieci i ich rodzin. Bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Grupa wiekowa – dzieci powyżej 3 lat.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wycena projektu po ocenie prawno – finansowej:
1) Roboty ziemne 2 000,00 zł
2) Dostawy i montaż urządzeń zabawowych 182 000,00 zł
3) Montaż ławek, koszy itp. 10 000,00 zł
4) Wykonanie nawierzchni piaskowej 12 000,00 zł
5) Ogrodzenie placu zabaw 26 000,00 zł
6) Projekt 12 000,00 zł
7) Nadzór inwestorski 6 000,00 zł
Wartość projektu brutto: 250 000,00 zł
Koszty oszacowano na podstawie kosztorysów placów zabaw z czerwca 2018 roku (a pozycja 6 – projekt – na podstawie cennika miejskiego).
P0028Rozbudowa Centrum Integracji Osiedla KotarbińskiegoTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
W ramach projektu planuje się budowę bezobsługowej, samoczyszczącej toalety, remont chodnika oraz instalacji oświetlenia.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 144 720,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 144 720,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wnioskodawca przyjął zbyt małą kwotę na realizację projektu (przyjął 144 720,00 zł wobec kwoty zweryfikowanej 250 000,00 zł) i nie wyraża zgody na jej zwiększenie. Najprawdopodobniej spowoduje to – w przypadku realizacji zadania – znaczące ograniczenie zakresu zadania (część zaplanowanych elementów nie będzie mogła zostać wykonana). Teren jest mocno zadrzewiony, oświetlenie na słupach spowoduje konieczność wycinki drzew i uzyskania decyzji na ich wycinkę co wymaga czasu (prawdopodobnie wykonanie zadania nie zamknie się czasem jednego roku) i jest związane z opłatą środowiskową. Oświetlenie terenu jest związane z uzyskaniem warunków zasilania z Tauronu, co może nie pozwolić na wykonanie zadania w czasie jednego roku i jest związana z dodatkową opłatą. Ilość słupów przyjętych przez Wnioskodawcę jest niewystarczająca.
P0029Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 31 w ZabrzuTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Remont sanitariatów chłopców na poziomie 0 w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu.
Podłączenie urządzeń sanitarnych oraz wszystkie instalacje: wodne, kanalizacyjne, grzewcze i wentylacyjne.
Głównym celem jest generalny remont toalet.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Rokitnica — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 200 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 200 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Dokumentacja projektowa 30 000,00 zł 24 900,00 zł
2) Remont toalet 170 000,00 zł 170 000,00 zł
3) Nadzór inwestorski -,– zł 5 100,00 zł
Wartość projektu brutto: 200 000,00 zł 200 000,00 zł
P0030Budowa miejsc parkingowych przy ul. Tadeusza Banachiewicza oraz oświetlenie placu pomiędzy ulicami Banachiewicza i HeweliuszaTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt dotyczy stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Banachiewicza oraz oświetlenia ciemnego placu pomiędzy ulicami Banachiewicza i Heweliusza.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 139 975,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zgodnie z oceną dokonaną przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników ruchu zrezygnowano z jednej lokalizacji parkingu (obejmującej 8 miejsc postojowych). W związku z powyższym Wnioskodawca zaproponował, aby powstałe oszczędności wykorzystać na dodatkowe oświetlenie. Nowo wybudowane oświetlenie musi być zgodne z normą oświetleniową. W związku z tym ilość zaproponowanych przez Wnioskodawcę punktów świetlnych może ulec zmianie, zostanie to wskazane przez projektanta w dokumentacji projektowej.

Skorygowany kosztorys projektu przedstawia się następująco (druga liczba przy danej pozycji to koszt zweryfikowany):
1) Budowa 24 miejsc postojowych 84 000,00 zł -,– zł
2) Korekta na 16 miejsc postojowych -,– zł 56 000,00 zł
3) Montaż oświetlenia (oryginalnie 4 szt., po korekcie 8 szt. po 7 500 zł/szt) 30 000,00 zł 60 000,00 zł
4) Montaż kosza na śmieci 500,00 zł 500,00 zł
5) Nasadzenie krzewów 1 575,00 zł 1 575,00 zł
6) Wykonanie projektu budowlano wykonawczego 20 000,00 zł 20 000,00 zł
7) Nadzór inwestorski 3 900,00 zł 3 900,00 zł
Wartość projektu brutto 139 975,00 zł 141 975,00 zł

W przypadku przekroczenia maksymalnej kwoty 140 tys. zł istnieje możliwość rezygnacji z niektórych elementów.
P0031Kraina fantazji ― plac zabaw przy Przedszkolu nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Majki Jeżowskiej w ZabrzuTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projet „Kraina fantazji” ma na celu uzupełnienie i wzbogacenie urządzeń rekreacyjnych i sprawnościowych dla dzieci, a jednocześnie będzie dla nich atrakcyjnym i wygodnym miejscem zabawy i relaksu.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 110 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 162 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Demontaż starych elementów 2 000,00 zł 2 000,00 zł
2) Zakup, transport i montaż nowych elementów (wieża ze zjeżdżalnią, karuzela obrotowa, walec wielofunkcyjny, huśtawka ważka, sprężynowce – kotek oraz huśtawka sprężynowa, 4 ławki) 54 000,00 zł 75 000,00 zł
3) Przygotowanie podłoża i montaż nowej nawierzchni 54 000,00 zł 71 000,00 zł
4) Nadzór inwestorski -,– zł 3 000,00 zł
5) Projekt -,– zł 5 000,00 zł
6) Kosz na śmieci – 3 szt. -,– zł 3 000,00 zł
7) Żagiel ogrodowy – przeciwsłoneczny 500 × 500 cm – 2 szt. -,– zł 3 000,00 zł
Wartość projektu brutto 110 000,00 zł 162 000,00 zł
P0032Remont sali gimnastycznejTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Przedmiotem projektu jest remont sali gimnastycznej wraz z szatniami i węzłem sanitarnym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 16. W sali odbywają się nie tylko zajęcia lekcyjne i spotowe, ale również spotkania z mieszkańcami dzielnicy i imprezy lokalne.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zandka — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 120 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 120 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 120 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, skucie posadzek, tynków i wywóz gruzu 13 000,00 zł 10 000,00 zł
2) Rozbiórka parkietu, wylewka, położenie nawierzchni poliuretanowej w sali gimnastycznej, malowanie linii 43 000,00 zł 15 000,00 zł
3) Wymiana armatury, montaż umywalek, brodzików, sedesów 9 000,00 zł 20 000,00 zł
4) Kafelkowanie ścian w zapleczu sanitarnym 16 500,00 zł 20 000,00 zł
5) Położenie posadzek w korytarzach, pomieszczeniu socjalnym i łazienkach 8 000,00 zł 2 000,00 zł
6) Wymiana oświetlenia 5 000,00 zł 10 000,00 zł
7) Wymiana oświetlenia 5 000,00 zł 20 000,00 zł
8) Renowacja drabinek gimnastycznych, montaż nowych tablic, koszy, siatek, wieszaków 8 500,00 zł 10 000,00 zł
9) Nadzór inwestorski 5 000,00 zł 13 000,00 zł
Wartość projektu brutto: 120 000,00 zł 120 000,00 zł
P0033Budowa miejsc postojowych na Osiedlu T. KotarbińskiegoTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Budowa miejsc postojowych na ul. Kotarbińskiego oraz wyznaczenie miejsc postojowych na ul. Gdańskiej.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 105 192,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 105 192,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek zostaje skorygowany do budowy pasa postojowego w ciągu ul. Gdańskiej. Projekt ma polegać na „stworzeniu pasa postojowego w postaci budowy zatoki postojowej na odcinku od wysokości okolic budynku ul. Gdańska 40 do zespołu garaży na wysokości budynku nr 48 (ok. 230 m), w granicy pasa drogowego (parkowanie równoległe)” z wykorzystaniem niezbędnej części pasa zieleni (trawnika). Budowa miejsc postojowych na ul. Kotarbińskiego będzie uzależniona od rzeczywistych kosztów budowy miejsc postojowych na ul. Gdańskiej, a to będzie wynikiem długości i szerokości wykorzystanego pasa zieleni – wg przyszłego projektu.

Skorygowany przez autora kosztorys (Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej nie odniósł się doń):
1) Budowa miejsc postojowych na ul. Gdańskiej 97 450,00 zł
2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego 2 924,00 zł
3) Wykonanie dokumentacji projektowej 4 873,00 zł
Wartość projektu brutto 105 247,00 zł
P0034Utwardzenie powierzchni parkingu przy boisku i cmentarzu w PawłowieTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt zakłada utwardzenie powierzchni parkingu dla osób odwiedzających groby bliskich oraz uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych oraz w imprezach sportowych.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Pawłów — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 138 985,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 138 985,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
P0035Sportowy plac ZabrzaTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Celem projektu jest stowrzenie placu zabaw dla społeczności uczniowskiej i lokalnej przy SP 29 w Zabrzu.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Rokitnica — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 200 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 200 000,00 zł
P0036Plac zabaw z siłownią na powietrzuTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Kompleksowy plac zabaw z atrakcjami dla dzieci tych dużych i małych, piaskownica, miejsce do wspinaczki oraz siłownia na powietrzu ze sprzętem do ćwiczeń różnych partii ciała, ławeczki do odpoczynku, monitoring miejski, ogrodzenie.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 90 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wnioskodawca przyjął zbyt małą kwotę na realizację projektu (przyjął 90 000,00 zł wobec kwoty zweryfikowanej 250 000,00 zł). Teren jest mocno zadrzewiony, wykonanie placu zabaw i siłowni spowoduje konieczność wycinki drzew i uzyskania decyzji na ich wycinkę, co może spowodować, że projekt nie zostanie zrealizowany w czasie jednego roku i jest związane z opłatą środowiskową. Monitoringu nie da się zrealizować bez oświetlenia terenu i nie można go podłączyć do monitoringu miejskiego. Oświetlenie terenu jest związane z uzyskaniem warunków zasilania z Tauron, co może nie pozwolić na wykonanie zadania w czasie jednego roku i jest związana z dodatkową opłatą.
P0037Siłownia pod chmurkąTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Siłownia z nowoczesnymi sprzętami do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych, siłownia pod chmurką umilająca życie romów i mieszkańców z pobliskich ulic.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 30 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 30 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco:
1) Roboty ziemne, wykonanie nawierzchni 8 000,00 zł
2) Dostawa i montaż urządzeń siłowni 14 000,00 zł
3) Montaż ławek, koszy itp. 2 000,00 zł
4) Projekt 5 000,00 zł
5) Nadzór inwestorski 1 000,00 zł
Wartość projektu brutto 30 000,00 zł
Pierwotnie wskazana lokalizacja siłowni znajduje się na działce zaplanowanej do zbycia przez Miasto. W trakcie spotkania z Wnioskodawcą uzgodniono zmianę lokalizacji na działki nr 252/9, 261/9 i 262/9 przy ul. Buchenwaldczyków. Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę we wniosku.
P0038Kompleks sportowo – rekreacyjny przy ul. Gwareckiej w ZabrzuTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Rozbudowa placu zabaw, 2 urządzenia siłowni pod chmurką oraz ogrodzenie terenu placu zabaw.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
W kosztorysie nie uwzględniono kosztu projektu, nadzoru inwestorskiego oraz tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z obiektu. Zweryfikowany kosztorys (druga kwota) na tle oryginalnego (pierwsza kwota) przedstawia się następująco:
1) Ogrodzenie placu zabaw wraz z projektem 50 000,00 zł 50 000,00 zł
2) Elementy placu zabaw 60 000,00 zł 50 000,00 zł
3) Dwa urządzenia siłowni pod chmurką 30 000,00 zł 30 000,00 zł
4) Projekt i nadzór inwestorski -,– zł 9 000,00 zł
5) Tablica informacyjna (regulamin korzystania z obiektu) -,– zł 1 000,00 zł
Wartość projektu brutto: 140 000,00 zł 140 000,00 zł
P0039Stworzenie centrum integracji seniorów z siedzibą rady dzielnicy bez barier architektonicznychTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Dostosowanie pomieszczenia użyteczności publicznej dla osób z dysfunkcją narządu ruchu na siedzibę aktywności dla seniorów oraz przystosowanie lokalu dla celów statutowych rady dzielnicy.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica “mała”
Wartość projektu wg wniosku: 138 240,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Kwota podana we wniosku przez Wnioskodawcę jest zaniżona. Prace zostały niedoszacowane, a kwoty nie można zwiększyć, gdyż dostępne środki dla dzielnicy Osiedle M. Kopernika w V edycji budżetu partycypacyjnego wynoszą 140 000 zł. Wniosek jest warunkowo dopuszczony do głosowania. W przypadku uzyskania ceny powyżej dostępnej kwoty zostaną wykonane tylko niezbędne roboty budowlane i zakupy wyposażenia, tak aby nie przekroczyć kwoty 140 000 zł (która musi objąć wykonanie projektu i nadzór inwestorski).

Pierwotnie zaproponowany tytuł liczył więcej niż 150 znaków (liczba przewidziana w formularzu wniosku). Autor doprecyzował tytuł w ten sposób:
Stworzenie centrum integracji seniorów z siedzibą rady dzielnicy bez barier architektonicznych.
P0040Droga Biskupice – ZaborzeTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt ma na celu znacznie poprawić komfort i bezpieczeństwo osób wybierających się na spacer lub wycieczkę rowerową.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Biskupice — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 139 028,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 200 220,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Rekultywacja 8 500,00 zł 8 500,00 zł
2) Utwardzenie ścieżki 86 654,00 zł 144 000,00 zł
3) Dokumentacja + geodeta 30 000,00 zł 32 400,00 zł
4) Nadzór inwestorski 2 883,00 zł 4 320,00 zł
5) Dwie lampy 11 000,00 11 000,00 zł
Wartość projektu brutto 139 028,00 zł 200 220,00 zł
P0041Nowa nawierzchnia i infrastruktura boiska SP nr 43Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Nowa warstwa wierzchnia wraz z nową infrastrukturą boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Buchenwaldczyków 24 w Zabrzu. Modernizacja niałaby dotyczyć części boiska (ze względu na ograniczone koszty) o powierzchni ok. 1 000 m² – w wyniku modernizacji powstałoby boisko o nawierzchni poliuretanowej (o wymiarach 40 m × 25 m) do piłki ręcznej i koszykówki.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek należało zakwalifikować do kategorii ogólnomiejskiej z uwagi weryfikację kosztorysu powstałą na podstawie już zrealizowanych zadań (druga liczba przy danym elemencie kosztu) wobec szacunku autora (pierwsza liczba). Kosztorys przedstawia się następująco:
1) Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową (1 000 m²) 250 000 zł 469 000 zł
2) Dokumentacja projektowa -,– zł 20 000 zł
3) Nadzór inwestorski -,– zł 11 000 zł
Wartość projektu brutto: 250 000 zł 500 000 zł
P0042Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzach na ul. StaromiejskiejTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Celem projektu jest wykonanie miejsc postojowych w osi ulicy Staromiejskiej. Odcinek Staromiejskiej: od brukowanego łącznika między Wolności, a Staromiejską (dojazd do plabanii par. św. Andrzeja), wzdłuż granic działek plebanii (działka numer 3941/608) i tzw. „Starego Cmentarza” (działka numer 1180/607). Jest to obszar mniej więcej między budynkami nr 62 a 64, po drugiej stronie ulicy.
Brak miejsc postojowych powoduje parkowanie „na dziko”, co jest niebezpiecne dla użytkowników drogi oraz osób odwiedzających cmentarze. Przy opadach atmosferycznych parkowanie jest utrudnione, ponieważ pojawiają się rozlewiska, teren jest grząski.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 184 740,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 179 865,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Ocena Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej:
W rejonie łącznika ulicy Staromiejskiej z ulicą Wolności budowę miejsc postojowych prostopadłych wyklucza bliskość skrzyżowania oraz efektywność rozwiązania (koszt niwelacji i budowy muru oporowego). Należy jednocześnie zweryfikować ilość miejsc postojowych.

Autor podtrzymuje zaplanowanie parkowania prostopadłego, jednak ze zmniejszeniem liczby miejsc postojowych (skrócenie, aby oddalić od w/w łącznika).
Skorygowany przez MZDiII kosztorys (druga liczba to wartość zweryfikowana):
1) Budowa miejsc postojowych 70 000,00 zł 70 000,00 zł
2) Dokumentacja 30 000,00 zł 30 000,00 zł
3) Nadzór inwestorski 2 250,00 zł 4 365,00 zł
4) Mur oporowy 70 000,00 zł 70 000,00 zł
5) Niwelacja 5 490,00 zł 5 500,00 zł
Wartość projektu brutto: 177 740,00 zł 179 865,00 zł
P0043Ogród przedszkolny na „czterdziestkę szóstkę”Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Elementy projektu to: stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz wymiana ogrodzenia wokół Przedszkola.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 158 992,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 161 892,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Ogrodzenie panelowe (słupki stalowe, belki podwalinowe prefabrykowane) o wys. 1,7m; długość ogrodzenia – 250mb 75 000,00 zł 75 000,00 zł
2) Bramy wjazdowe – 3 szt. 1 614,00 zł 1 614,00 zł
3) Kosze na śmieci – 4 szt. 1 000,00 zł 1 000,00 zł
4) Ławki z fundamentem bez oparcia – 4 szt. 2 400,00 zł 4 000,00 zł
5) Modernizacja placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną 100m² (urządzenia zabawowe, 2 piaskownice, mini boisko) 50 000,00 zł + 17 500,00 zł 50 000,00 zł + 17 500,00 zł
6) Koszt projektu + inspektor nadzoru 11 778,00 zł 11 778,00 zł
Wartość projektu brutto 158 992,00 zł 161 892,00 zł
P0044Wiata przystankowa na „belce”Nie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Montaż 2 sztuk wiat przystankowych na ul. Goethego na przystankach dawnego “PKS”-u, z którego dziennie korzysta kilkaset turystów do Krakowa oraz kilka tysięcy pracowników strefy.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 34 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 34 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej jest w trakcie przygotowań do realizacji Punktu Obsługi Pasażera, który zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym będzie usytuowany w bezpośredniej bliskości zaproponowanej lokalizacji wiaty przystankowej. Realizacja Punktu jest przewidziana w pierwszym półroczu 2019 roku. Powyższa okoliczność przemawia za rezygnacją z realizacji wnioskowanej wiaty.
P0045„Pompuj” ― Centrum ZabrzaNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów pomoże mieszkańcom dzielnicy Centrum Północ w serwisie rowerów, wózków dziecięcych oraz pojazdów inwalidzkich.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 5 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 5 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek nie wskazuje podmiotu / jednostki, która będzie utrzymywała stację obsługi rowerów, ani kosztów tej obsługi i konserwacji.
Wydaje się zasadnym zrealizować cele proponowanego projektu w ramach projektu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii „GZM trasy rowerowe”.
P0046„Pompuj” ― rowerowe Zabrze ― stacje obsługiNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Samoobsługowe stacje naprawy rowerów pomagają mieszkańcom w serwisie rowerów, wózków dziecięcych czy pojazdów osób niepełnosprawnych.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 99 900,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 99 900,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Projekt nie określa wymaganej regulaminem dokładniejszej lokalizacji proponowanych stacji, jest tylko określenie, że stacja ma powstać w każdej dzielnicy.
Wniosek nie wskazuje podmiotu / jednostki, która będzie utrzymywała stacje obsługi rowerów, ani kosztów tej obsługi i konserwacji.
Wydaje się zasadnym zrealizować cele proponowanego projektu w ramach projektu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii „GZM trasy rowerowe”.
P0047Modernizacja przestrzeni publicznej – lepsze ZabrzeNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Obszar ograniczony ul. De Gaulle’a od nr 112 do nr 128 oraz ul. Ślęczka od nr 25 do 31.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża”
Wartość projektu wg wniosku: 235 214,80 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 235 214,80 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Altany śmietnikowe byłyby wykorzystywane tylko przez mieszkańców okolicznych budynków – nie spełniają wymogu ogólnej dostępności.
Projekt nie spełnia warunków § 19 ust. 1 Rozporządzenia z 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie zachowano odległości miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Dla Mieszkańców