Zabrze przestrzenią rozwoju

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zabrzu

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 ZABRZE

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pracuje w systemie całodobowych dyżurów pełnionych przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu pod numerami telefonów:

tel. 32 37 33 388
fax. 32 37 33 384
e-mail: czk@um.zabrze.pl

Do zadań Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego należy:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarzadzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarzadzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowuje codzienne raporty o stanie bezpieczeństwa dla Prezydenta Miasta Zabrze. Raporty powstają na podstawie informacji i meldunków składanych przez podmioty i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, m.in. ilości i rodzajów przestępstw, zagrożeń pożarowych, sanitarnych, powodziowych i innych. Funkcjonowanie PCZK finansowane jest z budżetu miasta w ramach własnych zadań gminy.

Dla Mieszkańców