Zabrze przestrzenią rozwoju

Instrukcja alarmowania


Sposób alarmowania o występującym zagrożeniu zdrowia, życia oraz mienia jest niezwykle istotny z punktu widzenia skuteczności udzielania pomocy poszkodowanym.
 Powiadomienie o zagrożeniu powinno następować zgodnie z właściwością odpowiedniej służby, inspekcji czy straży. Należy pamiętać, że w myśl z Art. 4 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym każdy kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy.


POGOTOWIE
Zadzwoń na nr tel. 999
Po uzyskaniu telefonicznego połączenia Dyspozytor zapyta:

– Co się stało?
Podaj rodzaj wypadku lub zachorowania (np. wypadek samochodowy, upadek z wysokości, zasłabnięcie w miejscu publicznym, atak padaczki itp.)


– Jaki jest stan osoby wymagającej pomocy?
Czy jest przytomna, czy oddycha, czy się rusza, czy na coś w przeszłości chorowała, w przypadku wypadków ile osób jest poszkodowanych i jaki jest ich stan ogólny.


– Gdzie to się stało?
Miejsce wypadku lub zachorowania, miejscowość, w miarę dokładny adres, jakieś charakterystyczne punkty topograficzne ułatwiające zespołowi dotarcie na miejsce zdarzenia.


– Ewentualne dane osobowe osoby potrzebującej pomocy?
Jej imię i nazwisko i wiek, jeśli jest to Ci osoba nieznajoma po prostu powiedz, że jej nie znasz.


– Kim ty jesteś, jako osoba wzywająca?
Podaj swoje nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonisz.


Nigdy pierwszy nie rozłączaj się, ponieważ po zebraniu wywiadu dyspozytor przekaże Ci pewne informacje jak postępować do czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego. Czasami takie proste zabiegi mogą pacjentowi uratować życie.

Pamiętaj, że w przypadkach wątpliwych (podejrzenie fałszywego wezwania, niedokładne dane adresowe lub przerwanie rozmowy) dyspozytor może ponownie nawiązać rozmowę uściślając adres.

Jeżeli jest to wypadek, zabezpiecz miejsce wypadku. Dyspozytor pogotowia ratunkowego już sam powiadomi inne służby ratownicze potrzebne na miejscu zdarzenia, a więc Straż Pożarną i Policję.

W przypadkach niezagrażających życiu pacjenta dyspozytor udzieli informacji, w jaki sposób pomóc pacjentowi lub, kto jest w stanie przybyć na lekarską wizytę domową.


PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Zadzwoń na nr tel. 998
Po uzyskaniu telefonicznego połączenia należy wyraźnie podać:

– swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
– adres i nazwę obiektu,
– co się pali, na którym piętrze,
– czy istnieje zagrożenie życia ludzi w miejscu pożaru, lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne lub wybuchowe.


UWAGA: Odłóż słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia pożaru. Odczekaj chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie przez dyżurnego telefonistę straży, czy meldunek o pożarze nie jest fałszywy.

POLICJA
Zadzwoń na nr tel. 997
Po uzyskaniu telefonicznego połączenia Dyspozytor zapyta o:

– miejsce i rodzaj zdarzenia,
– dokładny adres,
– jakie istnieje zagrożenie (wypadek, kolizja, ile samochodów bierze udział w wypadku itp.),
– nazwisko i numer telefonu, z którego się dzwoni.


NUMER RATUNKOWY 112
Po uzyskaniu telefonicznego połączenia z nr 112 Dyspozytor w zależności od zdarzenia przekieruje połączenie do odpowiedniej służby (policji, pogotowia, straży pożarnej) lub przyjmie informację o zdarzeniu, zadając odpowiednie pytania.

Dla Mieszkańców