Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dla komitetów wyborczych

LOSOWANIE SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Religi 1 w sali nr 115 (I piętro) odbędzie się losowanie składów obwodowych komisji wyborczych, w sytuacji gdy do komisji zostanie zgłoszona większa aniżeli dopuszczalna ustawowo liczba kandydatów.

Losowanie ma charakter publiczny.

Plan szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych

Dzień 13 maja 2019 r. (poniedziałek)
Godzina szkolenia Nr Obwodowej Komisji Wyborczej

16.00 Członkowie komisji od nr 1 do nr 26
18.30 Członkowie komisji od nr 27 do nr 52

Dzień 15 maja 2019 r. (środa)
Godzina szkolenia Nr Obwodowej Komisji Wyborczej

16:00 Członkowie komisji od nr 53 do nr 77
18:30 Członkowie komisji od nr 78 do nr 90

Szkolenia odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a

Obecność jest obowiązkowa!

Spotkanie to jest zarazem pierwszym posiedzeniem komisji, na którym komisja ze swego składu osobowego dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na pierwszym posiedzeniu jest podstawą do odwołania ze składu komisji.
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości.

22 maja 2019 roku (środa) odbędą się szkolenia dla przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych.
Szkolenia odbędą się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1, sala 115

Godz. 16:00 – OKW nr od 1 do 45
Godz. 17:30 – OKW nr od 46 do 90
Obecność obowiązkowa!

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OKW PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW WYBORCZYCH

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione.

Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych we wszystkich obwodach głosowania.
Zgłoszenia przyjmowane są w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1, pok. 66-69 w godzinach pracy Urzędu.

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek).

Dla Mieszkańców