Zabrze przestrzenią rozwoju

Ewaluacja

W dniach 10 – 20 czerwca 2016 r. przeprowadzono badania ankietowe. Wyniki badania zostały opublikowane w pliku.

Dla Mieszkańców