Zabrze przestrzenią rozwoju

Sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Podczas październikowej sesji Rady Miasta Zabrze w 2019 r. zabrzańscy radni przyjęli Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w naszym mieście.

Plan został opracowany wspólnie z ekspertami Politechniki Śląskiej. Zgodnie z nim stacje mają się pojawić do końca 2021 r. w 22 miejscach. To m.in. parkingi Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz parkingi przy ul. Heweliusza, Budowlanej, Roosevelta, Jordana i placu Warszawskim.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wprowadzanie transportu elektrycznego to istotny element strategicznego rozwoju Zabrza. Wdrażanie mobilności elektrycznej związane jest przede wszystkim z celami energetycznymi i ekologicznymi wskazanymi w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317), która nakłada na podmioty publiczne skwantyfikowane cele i dopasowane do ich osiągnięcia zadania związane z rozwojem infrastruktury paliw alternatywnych.

Zgodnie z art. 60 ust.1 pkt 3 w/w ustawy minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania dla gmin o liczbie mieszkańców większej niż 150 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 95 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada ich co najmniej 400 (w tym miasto Zabrze) wynosi 100.

Celem opracowania Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Zabrzu jest rozbudowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, a w konsekwencji stworzenie korzystnych warunków do zwiększenia się liczby samochodów elektrycznych poruszających się po terenie miasta.

Dla Mieszkańców