Nieruchomości niezamieszkałe (będące poza systemem)

Od 1 lipca 2020r. nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych. Oznacza to, że każdy podmiot ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Posiadanie umowy na odbiór odpadów przemysłowych, nie zwalnia z obowiązku podpisania umowy dot. odpadów komunalnych.

Lista przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie miasta Zabrze zamieszczona jest w zakładce Rejestr Działalności Regulowanej.

Dla Mieszkańców