Zabrze przestrzenią rozwoju

Konkurs „Zielone Zabrze”

XXVII EDYCJA KONKURSU „ZIELONE  ZABRZE” ROK 2023

Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaprasza mieszkańców, placówki oświatowe, zakłady pracy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, właścicieli rodzinnych ogródków działkowych, instytucje, organizacje społeczne oraz podmioty gospodarcze wszystkich sektorów do wzięcia udziału w XXVII edycji konkursu „ZIELONE ZABRZE”, który organizowany jest nie przerwanie od roku 1996.

Obiekty konkursowe oceniane będą  w VI kategoriach: balkony, tarasy, loggie, ogrody przydomowe, zieleńce zakładowe, szkolne, przedszkolne, zieleńce na terenach wspólnot i osiedli, ogródki działkowe, rodzinne ogrody działkowe.

Celem konkursu jest pobudzenie inicjatywy lokalnej oraz zachęcenie mieszkańców do upiększenia Miasta Zabrze poprzez dbałość o otaczającą zieleń. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej oraz złożenie jej w terminie do 15 lipca 2023 roku.

Karty zgłoszeniowe można  przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Ekologii, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze lub złożyć osobiście w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu czynnym w poniedziałki w godzinach od 07:30 do 17:00  oraz od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Karty zgłoszeniowe dla kategorii „Najpiękniejszy ogródek działkowy” należy składać wyłącznie w siedzibach Zarządów Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych właściwych dla lokalizacji ogródka działkowego.

Karta zgłoszenia i regulamin konkursu do pobrania w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Wolności 286 pok. 209 oraz na stronie internetowej urzędu.

Karty zgłoszeniowe i regulamin konkursu dla kategorii „Najpiękniejszy ogródek działkowy” można pobrać również w Polskim Związku Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski Delegatura Rejonowa w Zabrzu, z siedzibą przy ulicy Matejki 37.

Dla Mieszkańców