Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych

WAŻNE!! SZKOLENIE
Szkolenie dla członków wszystkich komisji od nr 1 do nr 40 odbędzie się 10 marca 2017 r. (piątek) o godz. 16:30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. 3go Maja 91aObecność jest obowiązkowa!

Spotkanie to jest zarazem pierwszym posiedzeniem komisji, na którym komisja ze swego składu osobowego dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pierwszym posiedzeniu jest podstawą do odwołania ze składu komisji. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości.

Losowanie członków obwodowych komisji wyborczych – 16.02.2017 r. godz. 13:00, Urząd Miejski w Zabrzu ul. Religi 1, sala nr 115.

Wysokość diet dla członków obwodowych komisji wyborczych:
1) przewodniczący komisji 160 zł,
2) zastępca przewodniczącego komisji 140 zł,
3) członek komisji 120 zł.

Kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej należy zgłaszać do Miejskiej Komisji Wyborczej do 13 lutego 2017 r. do godz. 18.00.

Dla Mieszkańców