Zabrze przestrzenią rozwoju

Uczelnie wyższe

Politechnika Śląska – Wydział Organizacji i Zarządzania

ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze,
tel.: (32)-277-73-14,
fax (32)-277-73-61
e-mail: roz@polsl.pl
www.polsl.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu

pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze
tel. (32) 271-72-19 w 252, (32) 271-73-10, (32) 271-26-41
e-mail: dziekzab@sum.edu.pl
www.slam.katowice.pl

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze
tel/fax: (32) 278-58–36
e-mail: sekretariat@nkjozabrze.edu.pl
www.nkjozabrze.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, 41-800 Zabrze
tel/fax (32) 273 31 94, tel. (32) 797 97 24,
e-mail: dziekanat@zabrze.janski.edu.pl
www.janski.edu.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSEZiNS
Jednostka Terenowa

41-800 Zabrze, ul. Wolności 402
tel./fax (32) 777 22 02; 501 453 559
e-mail: biuro@noweperspektywy.pl
www.noweperspektywy.pl

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Wydział Zamiejscowy w Zabrzu)

ul. Park Hutniczy 3-5
tel. (32) 27 11 327
tel. (32) 27 12 055
fax (32) 27 13 021
e-mail: zabrze@wst.pl
http://www.zabrze.wst.pl/

Dla Mieszkańców