Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrzańskie pomniki przyrody

UCHWAŁA NR LIX/772/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Miejskiej Zabrze.

Dąb szypułkowy
Makoszowy, przy ul. Rbnej

Wiąz szypułkowy
Makoszowy, przy ul. Jana Szymały

Leszczyna turecka przy placu Romualda Traugutta
Dąb szypułkowy
Maciejów, Las przy Kąpielisku Maciejów

KasztanowiecGrzybowice, przy ul. ks. Jerzego Badestinusa 30
Dąb szypułkowyRokitnica, przy ul. Żniwiarzy

Buk pospolity
Rokitnica, przy ul. Żniwiarzy

Jałowiec wirginijski
Rokitnica, przy ul. dr. Henryka Jordana

Grab pospolity
Rokitnica, przy ul. dr. Henryka Jordana

Buk pospolity
Rokitnica, przy ul. dr. Henryka Jordana

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców