Zabrze przestrzenią rozwoju

Konkurs „Posprzątaj okolice zyskaj czystą dzielnicę”

Celem konkursu jest kształtowanie wśród mieszkańców poczucia wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek w najbliższej okolicy, który wpływa na wizerunek miasta Zabrze. Ponadto konkurs ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zarówno dorosłych, jak i dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności właściwej segregacji odpadów.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w:
Wydziale Ekologii – osoba wyznaczona do kontaktu Małgorzata Góra – Wolny, tel.: 510 703 622
Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – osoba wyznaczona do kontaktu Michał Góźdź, tel.: 512-925-234

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców