Ocena wniosków

W czwartej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego złożono w sumie 70 projektów o łącznej wartości ponad 15 mln zł. 18 października br. zakończyła się wstępna ocena wniosków. 64 zostało zweryfikowanych pozytywnie.
Ocena wniosków miała charakter formalny i prawno – finansowy. Wnioski pozytywnie zweryfikowane trafią na listę do głosowania i będą przedmiotem głosowania.
W załącznikach:
— lista projektów do głosowania,
— lista projektów do głosowania wg dzielnic,
— lista projektów ocenionych negatywnie,
— lista wszystkich projektów po ocenie,
— lista wszystkich projektów po ocenie według dzielnic.
Jednocześnie przypominamy, że od 16 listopada do 1 grudnia będzie można głosować na projekty, które będą realizowane w ramach czwartej edycji budżetu partycypacyjnego.

Z projektami można zapoznać się również na stronie elektronicznego systemu do głosowania.

NrNazwa projektuCzy głosowanie?
P0001Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy SP nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10Tak
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i mieszkańców dzielnicy.
Odwodnienie terenu, przygotowanie podbudowy pod boisko mini do piłki nożnej o wymiarach 23 m × 38 m = 874 m² wraz z bieżnią 4 torową prostą 60 m i skocznią w dal. Zamontowanie wokół obiektu 12 ławek, 4 koszy jak również oświetlenie oraz montaż monitoringu. Ułożenie chodników.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Lokalizacja projektu: ul. Gdańska 10
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
P0002Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kawika, Korczoka, Wyciska
Autor: Andrzej Garus
Tak
Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kawika, Korczoka, WyciskaDzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica “duża” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: Kawika, Korczoka, Wyciska
Wartość projektu wg wniosku: 490 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 490 000,00 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 250 000,00 zł
    — rok drugi: 240 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
P0003Zakup i montaż koszy na śmieci 50 l. – 20 szt.
Autor: Andrzej Garus
Tak
Zakup i montaż koszy na śmieci o pojemności 50 l. w ilości 20 szt.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Wg mapki
Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 10 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0004Montaż ławek z oparciem na dzielnicy Zaborze Północ w ilości 20 szt.
Autor: Andrzej Garus
Tak
Montaż ławek z oparciem na dzielnicy Zaborze Północ w ilości 20 szt.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Na terenie dzielnicy Zaborze Północ – wg mapki.
Wartość projektu wg wniosku: 18 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 18 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0005Rolkowa Trasa Średnicowa wzdłuż Drogowej Trasy ŚrednicowejTak
Wybudowanie trasy rolkowo – rowerowej wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej. Projekt w całości będzie znajdował się na terenach należących do Skarbu Państwa i gminy. Dodatkowo umiejscowienie wzdłuż DTŚ pozwoli na jego rozwinięcie w przyszłości.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Lokalizacja projektu: Od granicy miast Zabrze i Ruda Śląska do przystanku autobusowego Zaborze Lompy
Wartość projektu wg wniosku: 391 457,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 310 360,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zakres rzeczowy wniosku P0005 (budowa trasy rolkowej / rowerowej pomiędzy ulicą Wolności i DTŚ na odcinku: od granicy z miastem Ruda Śląska do ul. Lompy – długość ok. 1 700 m) pokrywał się z zamierzeniem inwestycyjnym zaplanowanym do realizacji w związku z budową centrum handlowego IKEA. Została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. “Rozbudowa istniejęcego węzła drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 w km 14+837,00 wraz z przyległą infrastrukturą drogową w Zabrzu”. W ramach tej inwestycji zaprojektowano infrastrukturę rowerową , która przebiega po południowej stronie DTŚ na odcinku ul. Wolności (od sklepu Lidl do ul. Lompy).
Inwestorem powyższego zadania jest Miasto Zabrze – MZDiII w Zabrzu, w imieniu którego (na podstawie podpisanych porozumień) realizatorem inwestycji jest firma IKEA. Zakłada się, że roboty drogowe będą realizowane w roku 2018.
Wobec powyższych okoliczności odbyło się spotkanie z autorem projektu, na którym omówiono w/w zagadnienia. Ustalono, że racjonalnym będzie ograniczenie zakresu rzeczowego wniosku do budowy trasy rolkowej od granicy z miastem Ruda Śląska do miejsca przebudowy układu drogowego ― na wysokości sklepu Lidl przy ul. Wolności.
W zakresie wyceny zmodyfikowanego projektu:
   ― Obliczenia oparto na zaktualizowanej długości trasy rolkowej, która wynosi ok. 900 metrów.
   ― Koszt prac projektowych oszacowano na 20 tys. zł. Na rynku usług projektowych obserwuje się wzrost cen. Koszt nadzoru inwestorskiego oszacowano na 15 tys. zł.
   ― Założono rezerwę 50 000 zł na “roboty dodatkowe”, które mogą wyniknąć z potrzeby wykonania ewentualnych zabezpieczeń / kolizji sieci, oznakowania i zabezpieczenia trasy lub dostosowania do rozwiązań przyjętych dla inwestycji realizowanej przez firmę Ikea w części dotyczącej infrastruktury rowerowej.
    ― Łączna wartość szacunkowa projektu wynosi wg oceny MZDiII 310 360 zł.
P0006Parking dla mieszkańców dzielnicy Zaborze – przy ulicy KorczokaNie
Utworzenie 17 miejsc parkingowych oraz przesunięcie chodnika. Inwestycja będzie się cechować łatwością wykonania. Nie są wymagane zgody właścicieli działek, na miejscu wykonania stoją jedynie dwa słupy z oświetleniem, które można ominąć.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: ul. Korczoka, fragment od wjazdu na parking przylegający do bloku 514 (5 m od skrzyżowania) do chodnika prowadzącego od bloku 522 do ulicy Korczoka
Wartość projektu wg wniosku: 95 781,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: -,– zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Autor w czasie konsultacji z jednostką oceniającą wniosek (MZDiII) oświadczył, że wycofuje wniosek.
P0007Orlik w Maciejowie – kontynuacja budowy drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy MaciejówTak
Budowa (utwardzenie) niedokończonego odcinka drogi dojazdowej od przepompowni do obiektu Orlik2012, placu zabaw, siłowni “pod chmurką”, Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w Zabrzu – Maciejowie. Powierzchnia drogi wraz z zatoką parkingową wynosi 810 m². inwestycja przeznaczona dla mieszkańców Zabrza korzystających z w/w obiektów.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Maciejów — dzielnica “mała” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: Droga od przepompowni do obiektu sportowego Orlik2012, placu zabaw i siłowni “pod chmurką”, Park Rodzinny przy ul. Kondratowicza w Zabrzu – Maciejowie
Wartość projektu wg wniosku: 263 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 263 000,00 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 140 000,00 zł
    — rok drugi: 123 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 280 000,00 zł
P0008Siłownia pod chmurką wraz z parkiem rekreacyjno – przyrodniczo – kulturowym
Autor: Maciej Bartłomiej Bartuś
Tak
Projekt obejmować ma oczyszczenie zaniedbanego terenu, odkrycie i wyeksponowanie rosnących tam drzew, powstanie ścieżek, które będą łączyć się na środku, dochodząc do siłowni pod chmurką. Wzdłuż chodnika będą postawione ławki oraz kosze na śmieci, latarnie.
Wyeksponowanie unikatowych reliktów niemieckich baterii przeciwlotniczych.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Maciejów — dzielnica “mała” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: ul. Wolności 65 – 67b
Wartość projektu wg wniosku: 280 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 280 000,00 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 140 000,00 zł
    — rok drugi: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 280 000,00 zł
P00091) Budowa chodnika i parkingu przy ul. Szybowej 7a, b w Zabrzu
2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej
Tak
1) Budowa chodnika i parkingu przy ul. Szybowej 7a, b w Zabrzu.
2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej w ZabrzuDzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica “mała” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: 1) Skrzyżowanie ul. Szybowej 7a, b z ul. Szybową
2) ul. Ziemska
Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 135 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zakres realizacji wniosku zostanie dostosowany do kosztorysu inwestorskiego (który zostanie zlecony po zatwierdzeniu wniosku do realizacji po głosowaniu) i złożonych ofert na wykonanie robót budowlanych.
P0010Budowa boiska dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu
Autor: Dariusz Piskor
Tak
Projekt zakłada budowę boiska sportowego ogólnodostępnego przy ulicy Korczoka 98, przeznaczonego do gier zespołowych – głównie do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki o ogólnej powierzchni 1 200 m² z nawierzchnią z trawy syntetycznej na podbudowie piaskowej, piłkochwytami, bramkami, koszami i małą infrastrukturą.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica “duża” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: ul. Korczoka 98
Wartość projektu wg wniosku: 360 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 250 000,00 zł
    — rok drugi: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
P0011Utwardzenie powierzchni parkingu przy boisku i cmentarzu w PawłowieTak
Projekt zakłada utwardzenie powierzchni parkingu dla osób odwiedzających groby bliskich oraz uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych oraz w imprezach sportowych.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Pawłów — dzielnica “mała” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Ulica Rogoźnicka
Wartość projektu wg wniosku: 138 985,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 138 985,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
P0012Naturalny plac zabaw przy Przedszkolu nr 28 im. Janoscha
Autorka: Iwona Okińska-Skwarek
Tak
Zorganizowanie “Naturalnego Placu Zabaw” umożliwi pełniejsze obcowanie z naturą dla dzieci i dorosłych, będąc jednocześnie atrakcyjnym i wygodnym miejscem zabawy i relaksu. Projekt polega przede wszystkim na uzupełnieniu szaty roślinnej, urządzeniu oczka wodnego, postawieniu siedzisk i kilku instalacji o przeznaczeniu zabawowym / eksploracyjnym dla dzieci, przy wykorzystaniu istniejącego charakteru i ukształtowaniu działki.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: ul. Niedziałkowskiego 35
Wartość projektu wg wniosku: 115 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 123 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0013Rozbudowanie bazy rekreacyjno – sportowej dla aktywnego wypoczynku w Mikulczycach przy ul. Parkowej
Autor: Joachim Wienchor
Tak
Rozbudowanie bazy rekreacyjno – sportowej dla aktywnego wypoczynku w Mikulczycach przy ul. Parkowej.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Mikulczyce — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: ul. Parkowa
Wartość projektu wg wniosku: 249 744,12 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 249 990,12 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0014Plan modernizacji terenu przy Przedszkolu Publicznym nr 9, 12, 23, Szkole Podstawowej nr 15 oraz Parku im. Tadeusza Kościuszki — „Projekt na 5-kę!”
Autorka: Bożena Adamczyk
Tak
Projekt dotyczy wyposażenia terenów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w urządzenia sprawnościowe, elementy małej architektury i ogrodzenia. Urządzenia posiadają odpowiednie atesty i przeznaczone są dla adresatów jak wyżej.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: 1. Przedszkole nr 9, ul. Matejki 64
2. Przedszkole nr 12, ul. św. Urbana 2b
3. Przedszkole nr 23, ul. Ślęczka 9
4. Szkoła Podstawowa nr 15 im. ks. Jana Dzierżonia, ul. Czołgistów 1
5. Park im. Tadeusza Kościuszki pomiędzy ul. Wolności a ul. Pawliczka
Wartość projektu wg wniosku: 196 464,38 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0015“Bezpiecznie, zdrowo i kolorowo” – plac zabawTak
Projekt ma na celu zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zabrzu. Obejmuje on pokrycie nawierzchni trawą, piaskiem oraz wyposażenie w urządzenia edukacyjno – zabawowe stymulujące działania sensoryczne oraz rozwijające sprawność i aktywność ruchową dzieci w celu stworzenia miejsca służącego bezpiecznej zabawie.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: ul. Filipiny Płaskowickiej 3
Wartość projektu wg wniosku: 140 287,35 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 144 287,35 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0016Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Gawrona
Autor: Marek Pol
Tak
Stworzenie przestrzeni zabawowej obejmującej urządzenia zabawowe i rozwijające aktywność ruchową. Wykorzystana zostanie istniejąca przestrzeń posiadająca ławeczki, kosze na śmieci i alejki.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Makoszowy — dzielnica “mała” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Skrzyżowanie ulic Jaśminowej i Gawrona
Wartość projektu wg wniosku: 65 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 75 600,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
P0017Termomodernizacja budynku przychodni Revitamed i remizy OSP Makoszowy, ul. Daleka 1
Autor: Krzysztof Szołtysek
Tak
Projekt służy wszystkim mieszkańcom Zabrza, którym w sytuacjach kryzysowych pomagają druhowie OSP. Główna korzyść z realizacji projektu to oszczędność energii, a co za tym idzie zwiększenie dbałości o środowisko naturalne.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Makoszowy — dzielnica “mała” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Daleka 1
Wartość projektu wg wniosku: 75 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 64 800,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zrezygnowano z wykonania drenażu opaskowego.
P0018Budowa piaskownicy o wymiarach 3m × 3m
Autor: Andrzej Garus
Tak
Budowa piaskownicy o wymiarach 3m x 3m pomiędzy blokiem Olchowa 10, Korczoka 90, KalinowaDzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu:
Wartość projektu wg wniosku: 3 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 3 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0019Montaż monitoringu wizyjnego – Zaborze Północ
Autor: Andrzej Garus
Nie
Montaż monitoringu wizyjnego na dzielnicy Zaborze Północ 10 kamerDzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu:
Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 325 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Weryfikacja kosztorysu (koszt: 325 tys. zł) przekracza kwotę dostępną dla dzielnicy Zaborze Północ (projekt zgłoszony jako roczny może mieć wartość do 250 tys. zł).
Brak uszczegółowienia lokalizacji.
Brak poprawy wniosku ze strony autora.
P0020Budowa chodnika przy łączniku drogowym obok Biedronki na Helence
Autor: Andrzej Stolot
Tak
Budowa chodnika oraz infrastruktury towarzyszącej (ławki, kosz na śmieci, latarnie) przy łączniku drogowym obok Biedronki na HelenceDzielnica / projekt ogólnomiejski: Helenka — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Łącznik drogowy pomiędzy ul. Wawrzyńskiej a ul. Jordana
Wartość projektu wg wniosku: 63 050,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 63 050,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0021Monitoring oraz salka komputerowa dla SP16
Autor: Klaudiusz Jankowski
Tak
Wykonanie monitoringu obiektu szkoły oraz wyposażenie salki komputerowej dla potrzeb edukacyjnych SP 16.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Południe — dzielnica “mała” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Lompy 78
Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
P0022Boisko do siatkówki plażowej dla SP 16
Autor: Klaudiusz Jankowski
Tak
Boisko do siatkówki plażowej, usytuowane przy Szkole Podstawowej SP16, tworzące kolejny element kompleksu sportowo – rekreacyjnego.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Południe — dzielnica “mała” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Ulica Lompy 78
Wartość projektu wg wniosku: 45 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 58 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
P0023Siłownia pod chmurką dla SP 16
Autor: Klaudiusz Jankowski
Tak
Siłownia na otwartym powietrzu, usytuowana przy Szkole Podstawowej SP 16 tworząca kolejny element kompleksu sportowo – rekreacyjnego.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Południe — dzielnica “mała” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Ulica Lompy 78
Wartość projektu wg wniosku: 95 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 82 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
P0024Budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum Południe
Autorka: Agnieszka Jarosz
Tak
Projekt obejmuje budowę osiedlowych placów zabaw w dwóch lokalizacjach.
Plac nr 1 – o bezpiecznej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej, wyposażony w urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci w wieku szkolnym, ciągi komunikacyjne, ławki, kosze na śmieci wraz z ogrodzeniem.
Plac nr 2 – o bezpiecznej nawierzchni piaskowej, wyposażony w urządzenia sprawnościowe oraz kreatywną strefę gier terenowych dla młodzieży i dorosłych.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: Plac nr 1: ul. Stefana Czarnieckiego / ul. Stanisława Żółkiewskiego / ul. Aleksandra Fredry
Plac nr 2: ul. Stefana Czarnieckiego / ul. Konstantego Damrota
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 298 608,07 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 250 000,00 zł
    — rok drugi: 48 608,07 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
W związku z wyceną dokonaną przez wydział dokonujący oceny prawno – finansowej (wartość projektu 298 608,07 zł) za zgodą autorki projekt przeniesiono do kategorii projektów dwuletnich.
P0025Budowa parkingu dla mieszkańców przy ul. Prusa
Autorka: Krystyna Chruścińska
Tak
Wykonanie 50 miejsc postojowych między blokami przy ulicach Prusa — Wawrzyńskiej — Witkacego (działki nr 704/53, 707/53) wraz z postawieniem oświetlenia.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Helenka — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: ul. Wawrzyńskiej 24 – 26; ul. Prusa 46 – 48; ul. Prusa 50 – 54; ul. Witkacego 41 – 43
Wartość projektu wg wniosku: 247 200,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 242 700,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Ograniczenia zakresu rzeczowego projektu:
a. Teren proponowany do budowy parkingu obejmuje obszar ok. 900 – 1 000 m²
b. Ograniczenia wynikające z prawa budowlanego wymuszają zachowanie minimalnej odległości wydzielonych miejsc postojowych od okien w budynkach mieszkalnych, która wynosi 10 metrów.
c. Na terenie rosną drzewa. Uzyskanie zezwolenia na wycinkę może stanowić problem, ponieważ drzewa wyglądają na zdrowe i nie zagrażają bezpieczeństwu. Ponadto są cenne z punktu widzenia środowiskowego i estetyki otoczenia.
d. W rejonie przyległym do budynku ul. L. Wawrzyńskiej 28, 30 występuje obniżenie terenu – skarpa.
e. Wydeptana ścieżka (skos) wyznacza granice obszaru.
f. Dojazd do parkingu od ul. Prusa wyeliminuje 2 – 3 miejsca wykorzystywane obecnie do parkowania. Należy w projekcie uwzględnić nową lokalizację punktów dla pojemników na odpady komunalne (zaprojektować wydzielenie i utwardzenie terenu dla pojemników na odpady).
Podsumowując powyższe okoliczności wydaje się, że liczba możliwych do zbudowania miejsc postojowych na pewno będzie mniejsza od podanej we wniosku liczby 50 szt. Realnym wydaje się 25 – 30 miejsc możliwych do wybudowania.
P0026Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu — toalety dziecięce chłopców
Autorka: Barbara Garczyk
Tak
Remont sanitariatów chłopców na poziomie 0 w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu.
Przygotowanie dokumentacji, podłączenie urządzeń sanitarnych, wykonanie wszystkich instalacji (wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej).
Głównym celem jest generalny remont ― przebudowa toalet dla dzieci.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Rokitnica — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: ul. Jordana 7
Wartość projektu wg wniosku: 203 525,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0027Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m × 50m ze sztuczną murawąTak
Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu sztuczna trawa na terenie obecnego “dzikiego boiska” w Mikulczycach wraz z infrastrukturą około boiskową.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Mikulczyce — dzielnica “duża” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: Park przy ulicy Gabrieli Zapolskiej
Wartość projektu wg wniosku: 329 522,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 250 000,00 zł
    — rok drugi: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
P0028Ruch to zdrowie — plac zabaw dla dzieci
Autorka: Anna Spyt
Tak
Zagospodarowanie terenów znajdujących się wokół Przedszkola nr 7 i Przedszkola nr 25 w dzielnicy Centrum Północ nowoczesnym sprzętem terenowym służącym do zabaw dzieciom nie tylko uczęszczającym do naszych przedszkoli.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica “duża” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: Przedszkole nr 7 ul. Wolności 215a
Przedszkole nr 25 ul. Cieszyńska 33
Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 313 500,00 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 250 000,00 zł
    — rok drugi: 63 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
P0029Mali Aktywni — place zabaw przy P6, P38 i SP33
Autor: Grzegorz Olejniczak
Tak
Zagospodarowanie placów zabaw przy Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 38 w Zabrzu oraz budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 33 w Zabrzu ― stworzenie funkcjonalnych i  bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci z przedszkoli, szkoły i osiedla. Projekt przewiduje zakup i montaż urzędzeń rekreacyjno-zabawowych trwale związanych z odpowiednio przygotowanym gruntem.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Helenka — dzielnica “duża” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: 1. Jordana 59,
2. Zamenhofa 4a,
3. Zamenhofa 56
Wartość projektu wg wniosku: 491 586,72 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 498 794,93 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 250 000,00 zł
    — rok drugi: 248 794,93 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
P0030Ogólnodostępna mała sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu
Autorka: Bożena Olichwer
Tak
Ogólnodostępna mała sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu ma za zadanie integrację różnych grup wiekowych i sportowych. Usytuowanie małej sali gimnastycznej na granicy 3 dzielnic (Helenka, Grzybowice, Mikulczyce) pozwoli korzystać z niej szerokiej grupie osób. Okolica jest dobrze skomunikowana z innymi dzielnicami.
Bliska lokalizacja szkół pozwoli na lepszą integrację młodzieży.
Po przeprowadzaniu ankiet wśród rodziców i dzieci stwierdza się, że występuje wysokie zapotrzebowanie na tego typu projekt.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Rokitnica — dzielnica “duża” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: Kosmowskiej 43
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 300 000,00 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 250 000,00 zł
    — rok drugi: 50 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Koszty inwestycji mogą ulec zwiększeniu z uwagi na ewentualną konieczność dostosowania całego obiektu do warunków zgodnych z warunkami ochrony przed pożarem.
P0031Wielki statek i poszukiwacze przygód – czyli rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw przy DOKTak
Rozbudowa placu zabaw przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie. Poszerzenie oferty o elementy pobudzające kreatywność i wyobraźnię dzieci. Naprawa i wymiana części ogrodzenia, celem podwyższenia bezpieczeństwa małych użytkowników.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Pawłów — dzielnica “mała” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Sikorskiego 114; Zabrze – Pawłów
Wartość projektu wg wniosku: 139 289,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 139 289,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
P0032Integracja przez zabawę — wiata rekreacyjna i podest służące do organizacji wydarzeń kulturalno – oświatowychTak
Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca do wspólnego biesiadowania, którego głównym celem jest integracja przez zabawę.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: ulica Wiktora Brysza 3
Wartość projektu wg wniosku: 156 619,30 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 155 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0033Droga dojazdowa / wyjazdowa do nieruchomości przy ul. Struzika 4, 6 wraz z miejscami parkingowymiTak
Projekt dotyczy budowy drogi dojazdowej / wyjazdowej przy nieruchomości Struzika 4 oraz Struzika 6 łączącej bezpośrednio wymienione nieruchomości z ul. Struzika oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż nowo powstałej drogi.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: ul. Struzika 4 – 6
Wartość projektu wg wniosku: 220 100,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 200 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zmodyfikowany w wyniku oceny zakres rzeczowy i kosztowy wniosku:
1. Wytyczenie miejsc postojowych na ul. Struzika na wysokości budynków o numerach 6, 8, 10 – oznakowanie poziome i pionowe – wartość szacunkowa: 10 000 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych z uwzględnieniem zabezpieczenia/przebudowy infrastruktury podziemnej – wartość szacunkowa: 35 000 zł.
3. Budowa miejsc postojowych prostopadłych na drodze wewnętrznej w rejonie budynków nr 4 i nr 6 (na długości ok. 60 metrów); przebudowa ciągu pieszego – wartość szacunkowa: 150 000 zł.
4. Nadzór inwestorski – wartość szacunkowa: 5 000 zł
Łączna wartość projektu: 200 000 zł.
P0034Siłownia pod chmurką
Autor: Sebastian Dziębowski
Nie
Zagospodarowanie wolnego terenu należącego obecnie do Gimnazjum nr 9 na Zaborzu. Zagospodarowanie terenu przez siłownie pod chmurką. Budowa siłowni zewnętrznej obejmująca urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki, kosze na odpady wraz z utwardzeniem terenu.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Teren szkoły, obecnie Gimnazjum nr 9, ul. Olchowa 2
Wartość projektu wg wniosku: 75 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: -,– zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy. Zakres tego wniosku zawarty jest we wniosku P0035 Park na szkolnym.
P0035Park na szkolnym
Autor: Sebastian Dziębowski
Tak
Zagospodarowanie wolnego terenu należącego obecnie do Gimnazjum nr 9 na Zaborzu. Zagospodarowanie w park dla wszystkich mieszkańców, na który mają się znaleźć ławki, kosze na śmieci, fontanna oraz skwerek zielony.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Teren szkoły, obecnie Gimnazjum nr 9, ul. Olchowa 2
Wartość projektu wg wniosku: 58 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 144 300,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek został utworzony z połączenia dwóch wniosków:
P0034 Siłownia pod chmurką
P0035 Park na szkolnym
Połączenie nastąpiło na prośbę Wnioskodawcy.
P0036Plac zabaw Kawika / Porzeczkowa
Autor: Sebastian Dziębowski
Tak
Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię piaskową dla dzieci. Budowa przy blokach Kawika 26/24 oraz Porzeczkowa 5.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Kawika 26/24, Porzeczkowa 5
Wartość projektu wg wniosku: 70 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 76 100,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0037Rekultywacja terenów zielonych w dzielnicy Pawłów z budową placu zabaw i skweru kwiatowego
Autor: Janusz Kania
Tak
Uporządkowanie zieleni w parkach przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego/Mendego z budową placu zabaw, ścieżek i skweru kwiatowego.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Pawłów — dzielnica “mała” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: Skrzyżowanie ul. Sikorskiego/Mendego strona parzysta i nieparzysta.
Wartość projektu wg wniosku: 280 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 280 000,00 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 140 000,00 zł
    — rok drugi: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 280 000,00 zł
P0038Zdrowie i zabawa – budowa sieci siłowni i placów zabaw wraz z modernizacją istniejących
Autor: Grzegorz Lubowiecki
Tak
W ramach projektu zostanie wybudowane na terenie Dzielnicy Centrum Południe sieć 7 siłowni, 2 placów zabaw oraz modernizacja i unowocześnienie 9 placów zabaw. Szczegóły w dalszej części wniosku.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: Roosevelta / Klonowa, Wolności 350, Piłsudskiego 29, Matejki (Park Powstańców Śląskich), św. Floriana / 3-go Maja, Szenwalda 2, Wiarusów / Doży
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 250 000,00 zł
    — rok drugi: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
W przypadku przekroczenia szacunkowego kosztu projektu, czyli 500 000 zł brutto na etapie przetargu, zostanie przez wnioskodawcę skorygowana ilość planowanych do wyposażenia placów zabaw lub siłowni urządzeń, tak aby łączna kwota projektu nie przekroczyła 500 000 zł brutto.
P0039Bajkowy plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego
Autor: Leszek Bucki
Tak
Bajkowy plac zabaw umożliwi dzieciom spędzanie miło czasu i przebywanie w grupie, a mini miasteczko ruchu drogowego nauczy od najmłodszych lat zachowań w ruchu drogowym.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Kończyce — dzielnica “mała” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: Paderewskiego 10 — Rodzinny Ogród Działkowy “Wiśnia”
Paderewskiego 53 — Przedszkole nr 29
Wartość projektu wg wniosku: 279 336,69 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 279 336,69 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 140 000,00 zł
    — rok drugi: 139 336,69 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 280 000,00 zł
P0040Monitoring
Autorka: Bożena Dorosz
Tak
Monitoring w trzech miejscach dla poprawy bezpieczeństwa na Zandce. Przy szkole dla bezpieczeństwa dzieci. Na skrzyżowaniu ks. bończyka i ks. Tomeczka w pobliżu kościoła i świetlicy środowiskowej. Na skrzyżowaniu Siedleckiego i Krakusa.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zandka — dzielnica “mała” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: 1. Skrzyżowanie przy ulicy ks. Tomeczka i ks. Bończyka
2. Skrzyżowanie przy ulicy Cmentarnej i Siedleckiego
3. Skrzyżowanie przy ulicy Siedleckiego
Wartość projektu wg wniosku: 160 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 160 000,00 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 140 000,00 zł
    — rok drugi: 20 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 280 000,00 zł
P0041Zagospodarowanie skweru przy ul. Szczecińskiej
Autorka: Małgorzata Szlenk
Tak
Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się obok placu zabaw przy ulicy Szczecińskiej i Warmińskiej. Ma ono na celu poprawienie estetyki tego terenu oraz stworzenia miejsca integracji, spotkań i wypoczynku dla mieszkańców.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Grzybowice — dzielnica “mała” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: przy ul. Szczecińskiej
Wartość projektu wg wniosku: 139 840,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 139 840,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
P0042Szkolny plac zabaw w SP 8
Autorka: Sylwia Długosz
Tak
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci. Plac ma zostać wyposażony w urządzenia do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci (wieża z drabinkami, ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią i huśtawką, urządzenia do ćwiczeń).Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Ulica księdza Józefa Wajdy 7
Wartość projektu wg wniosku: 70 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 76 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0043Boisko wielofunkcyjne na ZandceTak
Przedmiotem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 35,5 × 18,8 m przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 16. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Lokalizacja projektu: ul. Cmentarna
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Z uwagi na szacunek kosztów projektu wniosek został przeniesiony ― za zgodą autora ― do kategorii ogólnomiejskiej.
P0044Leczenie skolioz u dzieci i młodzieży — zakup urządzenia FEDTak
Urządzenie FED (metoda FED) to urządzenie służące do leczenia skolioz u dzieci i młodzieży. Zastosowanie metody FED stanowi kompleksową propozycję trójpłaszczyznowej terapii bocznych skrzywień kręgosłupa (oraz kifoz i lordoz).Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: ul. 3 maja 10, 41 – 800 Zabrze
Wartość projektu wg wniosku: 158 760,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 158 760,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0045Sportostrada zabrzańska
Autor: Gracjan Pytel
Tak
Projekt i budowa trasy rekreacyjnej asfaltowej o jakości do wykorzystania przez spacerowiczów bez / z wózkami, biegaczy, rowerzystów, rolkarzy i nartorolkarzy w rejonie Parku Powstańców Śląskich / Lasku Makoszowskiego / Guido z oświetleniem.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Guido — dzielnica “duża” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: 850-metrowa (lub dłuższa w miarę możliwości finansowych po przetargach) kontynuacja drogi o nawierzchni asfaltowej w kierunku torów od skrzyżowania ul
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 250 000,00 zł
    — rok drugi: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
We wniosku w wyniku błędu pisarskiego wpisano omyłkowy numer działki (61/5). Autor wyraził zgodę na poprawę numeracji działki – 65/5.
Autor zawnioskował, by ― w przypadku, gdy pojawią się po przetargach oszczędności w inwestycji ― przedłużyć modernizację trasy rekreacyjnej o jak najdłuższy możliwy odcinek (kontynuacja na działkach nr 19/6 oraz 26/2), na jaki pozwoli zaoszczędzona kwota względem maksymalnej zakładanej kwoty planowanej inwestycji.
P0046Zabrzańskie trasy rowerowe. Łączymy północ z południem. Etap I
Autor: Mirosław Maj
Tak
Połączenie północy z południem miasta drogami dla rowerów oraz szlakami rowerowymi. Połączenie już istniejących fragmentów tras rowerowych w jedną całość. Etap I — od Mikulczyc, przez Os. Kopernika, Centrum Północ, Centrum Południe do Guido.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Lokalizacja projektu: Ciąg ulic wraz z przejazdami: Ofiar Katynia, Kopalniana, Brygadzistów, Tarnopolska, św. Wawrzyńca, Nadrzeczna, Zwycięstwa, Mickiewicza, Drobna, 11 Lis
Wartość projektu wg wniosku: 499 718,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 499 718,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zakres rzeczowy projektu P0046 obejmował 24 odcinki trasy rowerowej na kierunku Pn-Pd miasta Zabrze o łącznej długości ok. 3 434 m, w terenie silnie zurbanizowanym, wraz z propozycją wykonania alternatywnych odcinków w przypadku stwierdzenia problemów (technicznych, kosztowych, prawnych) eliminujących/dyskwalifikujących zaproponowany przebiego trasy. Wycena kosztów ― ujęta we wniosku, odbiegała od danych będących w dyspozycji MZDiII.
Z uwagi na powyższe okoliczności odbyło się spotkanie robocze w siedzibie MZDiII, na którym omówiono z autorem projektu problematykę związaną z oceną wniosku i ewentualną jego realizacją w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia w wyniku głosowania mieszkańców. Przedstawiono autorowi argumanty w zakresie realnych kosztów budowy ścieżek rowerowych na przykładzie opracowanej dokumentacji. Ustalono, że na obecnym etapie (brak dokumentacji projektowej) nie jest możliwa rzetelna ocena wniosku w zakresie kosztów i proponowanych rozwiązań technicznych oraz przebiegu trasy z uwagi na mocno rozbudowany zakres projektu. Zaznaczono, że oszacowanie realnych kosztów budowy tras rowerowych będzie możliwe dopiero na etapie wykonania prac projektowych. Według szacunków MZDiII ― wskazanych na konkretnych przykładach ― koszt budowy ścieżki rowerowej o szerokości 2 metrów na wytyczonej przez wnioskodawcę trasie może wynosić nawet kilkaset złotych za 1 mb, ponieważ trasa przebiega odcinkami w pasie drogowym (w obrębie istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej).
Poinformowano, że wniosek może zostać warunkowo pozytywnie zaopiniowany jako merytorycznie zasadny oraz wpisujący się w zamierzenia Miasta Zabrze w zakresie rozbudowy sieci scieżek rowerowych. W systuacji przegłosowania wniosku i skierowaniu zadania do realizacji, mając na uwadze kwotę wniosku 499 718 zł, prawdopodobnie możliwe będzie wykonanie jedynie ograniczonego zakresu zadania ― dokumentacji projektowej oraz zaprojektowanych robót (kilku etapów z zaprojektowanego zakresu określonego Etapem I). Przedstawiono wnioskodawcy propozycję rekomendowanych tras w obrębie Centrum Miasta (plany pod koniec zeskanowanego dokumentu wniosku).
MZDiII zarekomendowało wytypowanie “priorytetowych odcinków” do opracowania i realizacji:
    a. połączenie od ul. Brygadzistów do ul. Heweliusza (cd. trasy Aleja W. Korfantego),
    b. dostosowanie ul. gen. de Gaulle’a do ruchu rowerowego (wytyczenie i oznakowanie trasy),
    c. połączenie ścieżki rowerowej w ul. Wolności (Centrum) z trasami a. i b.
W zakresie wyceny zmodyfikowanego projektu ― z uwagi na powyższe uwarunkowania ― MZDiII nie wnosi o zmianę kwoty łącznej projektu tj. 499 718 zł, jednakże wskazuje, że w ramach tej kwoty zakładamy:
  ― koszt prac projektowych szacujemy na ok. 50 000 zł (na rynku usług projektowych obserwuje się wzrost cen),
  ― nadzór inwestorski szacujemy na 15 000 zł,
  ― roboty budowlane na kwotę ok. 434 000 zł.
P0047Odbudowa kładki dla pieszych w Parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zabrzu
Autor: Marian Calow
Tak
Inicjatywa zakłada odbudowę kładki dla pieszych nad rzeką Czarniawką łączącą dzielnicę Pawłów z parkiem im. Rotmistrza W. Pileckiego na podstawie projektu wykonanego 20.08.2011 r. przez SMS “PONTEX” Sp. z o.o. dla Miasta Zabrze.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Lokalizacja projektu:
Wartość projektu wg wniosku: 480 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 485 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
P0048Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza oraz Gagarina (miejsca postojowe oraz chodnik wraz z oświetleniem)
Autor: Adam Harasimowicz
Tak
Projekt dotyczy stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych z płyt ażurowych wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej oraz budowę chodnika i oświetlenia, na terenie działki nr 1438/52.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica “mała” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Teren pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza oraz Gagarina
Wartość projektu wg wniosku: 124 219,30 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 118 262,15 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
P0049Budowa chodnika na osiedlu Kopernika obok dawnej siedziby poczty
Autor: Krzysztof Broszko
Nie
Budowa chodnika z kostki brukowej grubości 8 cm i szerokości 150 cm oraz długości 12 mbDzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica “mała” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Pomiędzy posesjami; ul. Keplera 10 oraz Banachiewicza 11
Wartość projektu wg wniosku: 3 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 6 840,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy. Zakres tego wniosku zawarty jest we wniosku P0054 Remont chodnika – przejście z osiedla na przystanek autobusowy oraz do przedszkola – przy Przedszkolu nr 36 na Os. Kopernika przy ul. Banachiewicza.
P0050Neptun — odtworzenie parkowego skweru z wodotryskiem z rzeźbą władcy mórz
Autor: Dariusz Waleriański
Tak
Celem projektu jest wykonanie repliki historycznej rzeźby Neptuna zasiadającego na morskim stworze wraz z odtworzeniem miejsca, w którym ona stała w otoczeniu drewnianych pergoli z ławkami na podstawie zachowanej ikonografii i dawnych planów. Cały wspomniany romantyczny kompleks z rzeźbą w formie wodotrysku znajdował się na terenie najstarszego parku zwanego hutniczym założonego w 1885 r. Rzeźba wraz z pergolami została zniszczona po 1973 roku. Nową rzeźbę Neptuna uzupełniać będzie osiem ławek ukrytych w drewnianych pergolach ustawionych symetrycznie w półokręgu. Proponowana inwestycja nie będzie kolidowała z istniejąca zielenią i drzewostanem w parku. Rzeźba ożywi martwą i zapomnianą dawną przestrzeń publiczną oraz spowoduje przywrócenie pamięci temu miejscu w publicznej świadomości. Odtworzenie skweru z rzeźbą niewątpliwie wpłynie na estetykę i komfort przebywania mieszkańców w parku, nada mu nową jakość i będzie magnesem przyciągającym mieszkańców, aby odpocząć w cieniu boga mórz.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Lokalizacja projektu: ul. Mikulczycka, Park Hutniczy
Wartość projektu wg wniosku: 256 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
P0051Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w ZabrzuTak
Boisko wielofunkcyjne z osprzętem o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na warstwie stabilizującej o wymiarach 40 m × 20 m wraz z piłkochwytami, ogrodzeniem i oświetleniem. Boisko będzie dostępne dla mieszkańców całego osiedla, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. W celu ograniczenia kosztów eksploatacji i zarządzania boisko zlokalizowane będzie na terenie Zespołu.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Lokalizacja projektu: Gwarecka 15
Wartość projektu wg wniosku: 230 200,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek został przeniesiony z kategorii projekt dwuletni z dzielnicy Osiedle Młodego Górnika do kategorii projektów ogólnomiejskich. Jest to wynikiem szacowania wartości projektu na kwotę 500 tys. zł, podczas gdy dla Osiedla Młodego Górnika dla projektów dwuletnich dostępna jest kwota 280 tys. zł.
P0052Modernizacja osiedla Tadeusza Kotarbińskiego
Autor: Rafał Grygiel
Tak
Remont chodnika i wytyczenie trasy rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej, budowa chodników do Strefy Aktywnego Wypoczynku oraz stworzenie miejsc postojowych na ul. prof. Władysława TatarkiewiczaDzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: a) od al. Korfantego wzdłuż ul. Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Franciszkańską – załącznik 1
b) Strefa Aktywnego Wypoczynku pomiędzy Orlikiem a bloka
Wartość projektu wg wniosku: 249 630,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 249 320,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zmodyfikowany w wyniku oceny zakres rzeczowy i kosztowy wniosku:
1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ulicy Franciszkańskiej do Alei W. Korfantego – wartość szacunkowa: 197 400 zł.
2. Prace rozbiórkowe istniejącego chodnika wraz z utylizacją materiału – wartość szacunkowa: 16 920 zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej – wartość szacunkowa: 30 000 zł.
4. Nadzór inwestorski – wartość szacunkowa: 5 000 zł.
Łączna wartość projektu: 249 320 zł.
P0053Bezpieczne Biskupice i Centrum Południe — montaż kamer monitoringu miejskiego
Autor: Grzegorz Lubowiecki
Tak
W ramach projektu zostanie zamontowane 7 kamer monitoringu miejskiego w Biskupicach i 7 kamer monitoringu miejskiego w Centrum Południe. Koordynatorem projektu na dzielnicy Biskupice jest Maciej Zgrzendek.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Lokalizacja projektu: Bytomska, Tarnogórska, Kasprowicza, Kossaka, Ogrodowa, Chrobrego, Buchenwaldczyków, Roosevelta, Klonowa, Sienkiewicza, 3-go Maja, Webera, Piłsudskiego
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 490 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
P0054Remont chodnika — przejście z osiedla na przystanek autobusowy oraz do przedszkola nr 36; budowa chodnika obok dawnej siedziby poczty na Os. Kopernika
Autor: Kazimierz Mezglewski
Tak
Projekt ten powstał na prośbę mieszkańców. Przewiduje remont chodnika prowadzącego na przystanek autobusowy i do przedszkola. Projekt przewiduje oprócz naprawy części betonowej chodnika, utwardzenie pozostałego fragmentu ścieżki.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica “mała” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Przejście z ul. Banachiewicza na ul. Heweliusza
Wartość projektu wg wniosku: 12 620,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 21 660,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek został utworzony z połączenia dwóch wniosków:
P0054 Remont chodnika – przejście z osiedla na przystanek autobusowy oraz do przedszkola – przy Przedszkolu nr 36 na Os. Kopernika przy ul. Banachiewicza
P0049 Budowa chodnika na osiedlu Kopernika obok dawnej siedziby poczty
Połączenie nastąpiło na prośbę Wnioskodawcy.
P0055Stworzenie “Centrum Aktywności i Wypoczynku” w Zabrzu BiskupicachTak
Projekt zakłada rekultywację zaniedbanego terenu w Biskupicach przy ul. Bytomskiej, w celu stworzenia miejsca sprzyjającego wypoczynkowi i aktywności fizycznej, jakiego brakuje w przedmiotowej dzielnicy.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Biskupice — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Bytomska 82 (z tyłu budynku)
Wartość projektu wg wniosku: 176 600,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 189 350,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0056Oświetlenie parku przed “Domem Nauczyciela”
Autor: Adam Kudzia
Tak
Budowa dwóch lamp solarnych na skwerze przed tzw. “Domem Nauczyciela”Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Skwer między ul. Brzóski, 1-go Maja, de Gaulle’a i Królewskiej
Wartość projektu wg wniosku: 15 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 26 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0057Budowa placu zabaw między ulicami Piłsudskiego, Grottgera i Chłopską
Autor: Adam Kudzia
Tak
Budowa placu zabaw składającego się z piaskownicy i huśtawek przy ul. Chłopskiej pomiędzy ul. Grottgera i Piłsudskiego. Plac zabaw nie będzie strzeżony ani monitorowany.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Plac między ul. Piłsudskiego, Chłopską i Grottgera
Wartość projektu wg wniosku: 10 445,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 72 100,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0058Boisko wielofunkcyjne przy ul. Londzina
Autorka: Agata Sobieraj
Nie
Budowa boiska o powierzchni 30 × 15 metrów, o nawierzchni poliuretanowej, przy skrzyżowaniu ulic: Londzina oraz Jagiellońskiej.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Lokalizacja projektu: Skrzyżowanie ulic Londzina i Jagiellońskiej
Wartość projektu wg wniosku: 322 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: -,– zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Działka nr 1602/59, na której proponuje Wnioskodawczyni zlokalizowanie przedmiotowego boiska jest własnością osoby prawnej. Zgodnie z § 5 pkt 13 Regulaminun IV edycji ZBP: “W przypadku, gdy dysponentem nieruchomości, na których miałby zostać wykonany projekt mieszkańca, jest podmiot inny niż Miasto Zabrze lub jego jednostki organizacyjne, jako załącznik do wniosku mieszkaniec powinien dołączyć oświadczenie – zgodę Podmiotu – dysponenta / Podmiotów – dysponentów działki / działek na inwestycję według wzoru określonego w załączniku nr 3.”
Wykonano telefon oraz wysłano e-mail do Wnioskodawczyni z informacją o konieczności uzupełnienia wniosku o załącznik nr 3. Wniosek nie został uzupełniony, a podczas rozmowy telefonicznej uzyskano informację od Wnioskodawczyni, iż nie uzyskała zgody właściciela działki, w związku z czym nie może uzupełnić wniosku o załącznik nr 3. W konsekwencji, zgodnie z § 7 pkt 4 Regulaminu, wniosek traktuje się jako niespełniający kryteriów oceny formalnej lub oceny prawno – finansowej i pozostawia bez dalszego biegu.
P0059Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie SP 43 w Zabrzu
Autor: Adam Kudzia
Nie
Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej nr 43 w Zabrzu.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Buchenwaldczyków 25
Wartość projektu wg wniosku: 42 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 45 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Lista poparcia liczy 12 osób spełniających wymogi regulaminowe
Brak zgody Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 43 na wykonanie inwestycji na terenie szkoły.
Liczne próby kontaktu (e-mail i telefon) okazały się bezskuteczne ― autor nie uzupełnił braków.
P0060Montaż piłkochwytów na boisku przy ZSP7 w dzielnicy Makoszowy
Autorka: Grażyna Glanowska-Aleksandrowicz
Tak
Projekt jest przedsięwzięciem służącym do rozwoju bazy na terenie dzielnicy Makoszowy, spełniającym potrzebę rekreacji, wypoczynku i rozrywki społeczności lokalnej.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Makoszowy — dzielnica “mała” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Daleka 2
Wartość projektu wg wniosku: 115 600,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 122 600,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 140 000,00 zł
P0061Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78
Autor: Jacek Nowak
Tak
Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Zabrzu przy ul. Lompy 78, celem jego maksymalnego wykorzystania.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Południe — dzielnica “mała” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: ul. Lompy 78
Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 217 120,00 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 140 000,00 zł
    — rok drugi: 77 120,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 280 000,00 zł
P0062Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu przy ul. Lompy 78
Autor: Jacek Nowak
Tak
Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego trawiastego boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą około boiskową przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Zabrzu przy ul. Lompy 78Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Lokalizacja projektu: ul. Lompy 78
Wartość projektu wg wniosku: 495 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 471 960,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wymiar boiska zmniejszony do wymiarów 70 m × 40 m.
P0063Bezpiecznie do szkoły i przedszkola
Autorka: Maria Urbańczyk
Tak
Elementy projektu to: budowa chodnika wokół Przedszkola i chodnika prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr 7, stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz wymiana ogrodzenia wokół Przedszkola.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Pokoju 37 i Pokoju 41
Wartość projektu wg wniosku: 219 550,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 247 350,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0064Boisko trawiaste na obiektach Walki MakoszowyTak
Teren rekreacyjny składający się z boiska trawiastego dla dzieci i młodzieży zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Boisko z naturalną nawierzchnią, przeznaczone głównie do uprawiania piłki nożnej, ale i innych sportów drużynowych.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Lokalizacja projektu: ul. Jaskółcza 40
Wartość projektu wg wniosku: 477 989,64 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 477 989,64 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Obszar realizacji boiska objęty jest czynnym pozwoleniem na budowę w ramach projektu: “Przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Jaskółczej 40 w Zabrzu w ramach tworzenia bazy dydaktyczno-sportowej AWF wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Pozwolenie na budowę: decyzja nr 42/2009 z dn. 03.04.2009 roku. Ewentualna realizacja zadania wymaga wdrożenia odrębnej procedury zgodnie z Ustawą prawo budowlane.
P0065Lodowisko, rolkowisko, muszla koncertowa — Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy Basenie “Aquarius Kopernik” na Os. Kopernika w Zabrzu — Etap II
Autor: Kazimierz Mezglewski
Tak
Dokończenie zwycięskiego w poprzedniej edycji projektu P0076:
— budowa muszli koncertowej,
— wykonanie instalacji wodociągowej,
— wykonanie instalacji elektrycznej.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Lokalizacja projektu: Okolica skrzyżowanie Al. W. Korfantego z Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego
Wartość projektu wg wniosku: 325 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Rozważenia wymaga kwestia drogi dojazdowej, która może być potrzebna w przypadku organizacji większych imprez.
P0066Sportowy plac zabawTak
Celem projektu jest stworzenie placu zabaw dla społeczności uczniowskiej i lokalnej przy SP 29 w Zabrzu.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Rokitnica — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Budowlana 26
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0067Centrum Integracji Biskupic
Autor: Maciej Zgrzendek
Tak
Projekt Budowy Centrum Integracji Biskupic czyli wybudowania amfiteatru przy ul. Tarnogórskiej (obok boiska Gimnazjum nr 20 / Szkoły Podstawowej nr 20).Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Biskupice — dzielnica “duża” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: Tarnogórska
Wartość projektu wg wniosku: 485 966,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 250 000,00 zł
    — rok drugi: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
P0068Świetlne Zabrze – zapewniające bezpieczeństwo i energooszczędne oświetlenie przejść dla pieszych latarniami LED w dzielnicy Centrum Południe
Autor: Kamil Żbikowski
Tak
Zapewniające bezpieczeństwo i energooszczędne oświetlenie przejść dla pieszych latarniami LED w dzielnicy Centrum Południe. Projekt zakłada montaż 51 latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach ruchliwych ulic de Gaulle’a i 3 Maja.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica “duża” — projekt dwuletni
Lokalizacja projektu: Ciąg ulic de Gaulle’a i 3 Maja oraz skrzyżowania tych ulic z ich przecznicami na terenie dzielnicy Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 444 500,92 zł
    Projekt dwuletni:
    — rok pierwszy: 250 000,00 zł
    — rok drugi: 194 500,92 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
P0069Park JordanaTak
Projekt dotyczy utworzenia Parku Jordana na Helence na dotychczas zaniedbanym terenie przy targowisku miejskim. Park ma służyć mieszkańcom, zwłaszcza starszym i z dziećmi (możliwość zabawy na mini placu zabaw), gdzie mogłyby na chwilę usiąść i odpocząć. W parku ma być rzeźba np. napis HEL-ENKA. Dodatkowo w parku zaplanowano uchwyty rowerowe (obok przebiega ścieżka rowerowa) i modernizację dojazdu od strony piekarni (obecny jest zniszczony i niebezpieczny). Na placu znajdzie się też nowość tj. ławka solarna z ładowaniem komórek i tabletów, czy hotspotem oraz kamera monitoringu.Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Helenka — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: Między ul. Jordana 78 – 78b a ul. Jordana 80 i Zamenhofa
Wartość projektu wg wniosku: 248 991,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 248 991,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł
P0070Montaż lampy solarnej na ul. Szyb Jerzy
Autor: Maciej Zgrzendek
Tak
Projekt zakłada montaż jednej lampy solarnej typu bartek na ul. Szyb JerzyDzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica “duża” — projekt roczny
Lokalizacja projektu: ul. Szyb Jerzy
Wartość projektu wg wniosku: 5 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 20 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 250 000,00 zł

Dla Mieszkańców