Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze

Lokalny Program Rewitalizacji oznacza opracowany, przyjęty przez Radę Miasta w Zabrzu i koordynowany przez samorząd wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju.

o Informacje ogólne(cele LPROM)

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewital…

o Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewital…

o Uchwały

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewital…

o Archiwum

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewital…

o Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016- 2023.

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewitalizacji-obszarow-miejskich-miasta-zabrze/lokalny-program-rewitalizacji-obszarow-m

o Prezentacje

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewitalizacji-obszarow-miejskich-miasta-zabrze/prezentacje

Informujemy, że na stronie http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/aktualnosci oraz http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/lokalny-program-rewital…, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze,
do publicznej wiadomości będą podawane wiadomości i informacje dot. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016 – 2023.

Dla Mieszkańców