Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze

Lokalny Program Rewitalizacji oznacza opracowany, przyjęty przez Radę Miasta w Zabrzu i koordynowany przez samorząd wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju.

o Informacje ogólne(cele LPROM)

o Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów

o Uchwały

o Archiwum

o Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016- 2023.

o Prezentacje

Informujemy, że na stronie https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/ w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze, do publicznej wiadomości będą podawane wiadomości i informacje dot. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016 – 2023.

Dla Mieszkańców