Zabrze przestrzenią rozwoju

Sprawy Obronne

Zadania z zakresu spraw obronnych realizuje Zespół ds. obronnych i obrony cywilnej w Wydziale Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

1) Do najważniejszych zadań realizowanych przez zespół należy:

• sporządzanie dokumentacji dotyczącej planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Zabrze w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
• nadzór nad aktualizacją kart realizacji zadań obronnych,
• realizowanie zadań w zakresie nakładania obowiązku świadczeń osobistych oraz świadczeń rzeczowych,
• sporządzanie dokumentacji dotyczącej planu akcji kurierskiej,
• planowanie i organizowanie szkoleń obronnych,
• sporządzanie dokumentacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
• zapewnienie warunków do realizacji zadań programu „HOST NATION SUPPORT” (HNS),
• sporządzanie planu działania w zakresie zastępczych miejsc szpitalnych,

Dla Mieszkańców