Zabrze przestrzenią rozwoju

Ewaluacja

Zabrzański Budżet Partycypacyjny to wieloetapowy proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu określonej części środków finansowych wydawanych z miejskiego budżetu.

W 2016 roku odbyła się w naszym mieście trzecia edycja budżetu partycypacyjnego, w której złożono 96 projektów, z których 88 było przedmiotem głosowania. Przeszło 27 tysięcy mieszkańców oddało przeszło 66 tysięcy głosów, co złożyło się na wyniki, w myśl których 13 projektów jest realizowanych z budżetu Miasta Zabrze na rok 2017.
W czerwcu 2017 r. przeprowadzono badanie ankietowe na temat postrzegania budżetu partycypacyjnego przez mieszkańców. W poniższym pliku przedstawiamy wyniki tego badania.

Ankieta dotycząca budżetu partycypacyjnego w załączeniu.

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców