Zabrze przestrzenią rozwoju

Składanie wniosków

1. Mieszkaniec może złożyć wniosek w następujący sposób:
– pobierając druk ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (https://www.miastozabrze.pl) i wypełniając właściwy formularz
– pobierając druk z punktu obsługi mieszkańców (będą dostępne od 22 kwietnia).

2. Tylko w przypadku składania projektu ogólnomiejskiego do wypełnionego formularza mieszkaniec powinien dołączyć listę poparcia z 50 podpisami.

3. Ewentualnie inne załączniki
(np. zgodę dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej jeśli projekt dotyczy obiektu (nieruchomości) lub zgodę dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej jeśli projekt dotyczy ruchomości — wtedy kiedy są one niezbędne). Zgoda dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej (tu Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg (MZD)) nie jest potrzebna w przypadku projektów dotyczących dróg (działań związanych ruchem drogowym i jego organizacją czyli np. ich remontem, budową chodników lub miejsc postojowych wzdłuż dróg) w zarządzie MZD. Drogi wewnętrzne mogą znajdować się (w zależności od sytuacji) w zarządzie Wydziału Infrastruktury Komunalnej lub innych podmiotów (np. spółdzielni mieszkaniowych — w tym ostatnim przypadku nie możemy inwestować). Zgoda Dyrektora MZD jest potrzebna w przypadku składania propozycji umieszczenia na terenie w zarządzie MZD elementu nie związanego z ruchem drogowym lub jego organizacją.

4. Po podpisaniu wniosek wraz z załącznikiem (załącznikami) przekazuje się:

• listownie przesyłając go na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu:
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

• osobiście w Urzędzie Miejskim:
urna do składania dokumentów znajdująca się przy Punkcie Obsługi Klienta
Parter przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
czynne: poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

• za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Zabrzu na platformie ePUAP (jeśli jednak częścią wniosku są dokumenty papierowe, np. lista poparcia wg wzoru określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu, powinny być one złożone w formie oryginału — jeśli zostały utworzone w formie papierowej, w takiej powinny być dostarczone. Zasada ta dotyczy wszystkich dokumentów zawierających podpisy: wniosku, listy poparcia, oświadczeń dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.)

W przypadku przesyłania pocztą liczy się data stempla pocztowego. W przypadku składania osobistego należy to zrobić w czasie pracy punktu obsługi mieszkańców. W przypadku wysyłki poprzez ePUAP Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) jest wystawiane automatycznie przez system ePUAP w momencie wpłynięcia dokumentu do elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu, co musi mieć miejsce do końca ostatniego dnia składania wniosków.

Zasady budżetu obywatelskiego reguluje uchwała i regulamin.
W przypadku pytań prosimy o telefon pod numer 32 27 39 606 (poniedziałek – piątek godz. 8:15 – 16:15) lub e-mail: umz@um.zabrze.pl.

Dla Mieszkańców