Zabrze przestrzenią rozwoju

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – oddział w Zabrzu

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce ma długie tradycje. To jedna z najstarszych tego typu organizacji na świecie. Powstała 1 listopada 1864 roku i zjednoczyła we wspólnej pracy wielu sławnych Polaków – m.in. Henryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa. Towarzystwo jest organizacją charytatywną i apolityczną, stworzoną po to, by chronić zwierzęta, by im pomagać i dbać o nie, a często walczyć o ich prawa, których ludzie tak często nie szanują i nie przestrzegają.

Działalność Oddziału Towarzystwa w Zabrzu skupia się na kilku polach, w tym głównie na:

– interwencyjnym – reakcja na sygnały o nieodpowiednim traktowaniu zwierząt, udzielanie rad, informowanie, upominanie, a w rażących przypadkach kierowanie sprawy do prokuratury, jednocześnie odbieranie zwierzęcia;

– dydaktycznym i edukacyjnym – popularyzowanie kontroli przyrostu naturalnego wśród psów i kotów, przeprowadzanie szeregu akcji uświadamiających obowiązki wobec zwierząt, uczenie humanitaryzmu, organizowanie spotkań dyskusyjnych na temat odpowiedzialności i poszanowania praw zwierząt, zachęcanie do pracy na ich rzecz.

TOZ jest w ciągłym kontakcie ze światowymi organizacjami tego typu, m.in. z: Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii (Dogs Trust, WSPA, RSPCA, SPA). Jest też jedynym polskim reprezentantem w europejskiej organizacji EU Do & Cat Alliance – www.dogandcatwelfare.eu

Dla Mieszkańców