Zabrze przestrzenią rozwoju

Burza

BURZA – najczęstszą przyczyną jej występowania jest powstanie chmur burzowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim. Burzy często towarzyszą wyładowania atmosferyczne, ulewy i gradobicia.

BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA WYSTĄPIENIE BURZY:
• ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta gospodarskie, uprawy polowe od skutków burzy;
• przygotuj swoje mieszkanie (dom):
o zabezpiecz rynny i inne części budynku;
o zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu;
o sprawdź drożność studzienek kanalizacyjnych i rowów;

PODCZAS BURZY:
• jeżeli spotka Cię burza z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań do czasu jego zakończenia;
• jeśli jesteś w domu:
o zamknij okna, usuń z parterów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom;
o pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi;
o w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane;
o trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie;
o miej włączone radio w celu zapoznania się z aktualnymi komunikatami;
o wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne oraz anteny;
o jeśli jesteś w samochodzie stań na poboczu i przeczekaj ulewę, unikaj zatrzymywania się pod drzewami, przewodami elektrycznymi itp.;
O wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj straż pożarną, a w przypadku zerwania linii energetycznych zgłoś to pogotowiu energetycznemu.

PO BURZY:
• udziel pierwszej pomocy rannym lub poszkodowanym osobom;
• nie przenoś ciężko rannych osób, chyba że są one bezpośrednio zagrożone doznaniem kolejnych obrażeń – wezwij pomoc;
• jeżeli byłeś ubezpieczony przed gradobiciem, wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia.

Dla Mieszkańców