Zabrze przestrzenią rozwoju

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zabrze

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zabrze na lata 2018-2023
Uchwała Nr LX/718/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zabrze na lata 2018-2023”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 26 października 2018r. (DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.6734)

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/6734/

Uchwała Nr XLIV/637/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zabrze na lata 2013-2018”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa ŚLąskiego w dniu 29 pazdziernika 2013r. (DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.6263)

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców