Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne i nieruchomości mieszane:

 • odpady komunalne zmieszane – jeden raz na dwa tygodnie
 • odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło) – jeden raz w miesiącu
 • odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) –  jeden raz na trzy tygodnie
 • odpady komunalne biodegradowalne – w okresie od kwietnia do listopada – jeden raz w tygodniu, natomiast w okresie od grudnia do marca – jeden raz na dwa tygodnie
 • odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne i nieruchomości mieszane:

 • odpady komunalne zmieszane – dwa razy w tygodniu
 • odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło) – jeden raz w tygodniu
 • odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) – w okresie od maja do września – dwa razy w tygodniu, natomiast w okresie od października do kwietnia – jeden raz w tygodniu
 • odpady komunalne biodegradowalne – jeden raz w tygodniu
 • odpady wielkogabarytowe – jeden raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem

„Odpady komunalne wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, należy gromadzić w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych (zatok śmietnikowych) nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym terminem odbioru określonym harmonogramem. Odpady wielkogabarytowe należy zgromadzić najpóźniej do godziny 6.00 rano dnia, w którym następuje ich odbiór”

Nieruchomości niezamieszkałe (na których prowadzone są publiczne szkoły i placówki oświatowe w rozumieniu przepisów prawa oświatowego, a także publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze)

 • odpady komunalne zmieszane – jeden raz na dwa tygodnie
 • odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło) – jeden raz w miesiącu
 • odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) –  jeden raz w miesiącu
 • odpady komunalne biodegradowalne –  jeden raz na dwa tygodnie

Nieruchomości niezamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej:
wg. harmonogramu jak dla zabudowy jednorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej:
wg. harmonogramu jak dla zabudowy wielorodzinnej

Dla Mieszkańców