Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dla komitetów wyborczych

LOSOWANIE SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W dniu 19 września 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Religi 1 w sali nr 115 (I piętro) odbędzie się losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w obwodach od 1 do 90

Losowanie ma charakter publiczny.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OKW PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW WYBORCZYCH
Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione. Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych we wszystkich obwodach głosowania.
Zgłoszenia przyjmowane są w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Prof. Z. Religi 1 do:

  • Urzędnika Wyborczego pok. 63 zgodnie z dyżurami ,
  • pracowników Urzędu pok. 66-69 w godzinach pracy Urzędu.
    Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 2019 r.

WAŻNE: Informacje o szkoleniach dla członków OKW znajdują się w zakładce „Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych”

Dla Mieszkańców