Zabrze przestrzenią rozwoju

Składanie wniosków

Wnioski można składać od 21 czerwca do 22 lipca 2021 r.
1. Mieszkaniec może złożyć wniosek w następujący sposób:
– pobierając druk ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (https://www.miastozabrze.pl) i wypełniając właściwy formularz
– pobierając druk z punktu obsługi mieszkańców (będą dostępne od 21 czerwca).

Pomocą przy wypełnianiu wniosku (szacowaniu wartości projektu) może służyć Cennik miejski.


2. Tylko w przypadku składania projektu ogólnomiejskiego do wypełnionego formularza mieszkaniec powinien dołączyć listę poparcia z 50 podpisami.
3. Ewentualnie inne załączniki
(np. zgodę dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej jeśli projekt dotyczy obiektu (nieruchomości) lub zgodę dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej jeśli projekt dotyczy ruchomości – wtedy kiedy są one niezbędne). Zgoda dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej (tu Dyrektora MZDiII) nie jest potrzebna w przypadku projektów dotyczących dróg (np. ich remontu, budowy chodników lub miejsc postojowych) w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

4. Po podpisaniu wniosek wraz z załącznikiem (załącznikami) przekazuje się:
• listownie przesyłając go na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu:
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

• osobiście w Urzędzie Miejskim:
urna do składania dokumentów znajdująca się przy Punkcie Obsługi Klienta
Parter przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
czynne: poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

W przypadku przesyłania pocztą liczy się data stempla pocztowego, a w przypadku składania osobistego należy to zrobić w czasie pracy punktu obsługi mieszkańców.
Zasady budżetu partycypacyjnego reguluje uchwała i regulamin (wraz ze zmianą).
W przypadku pytań prosimy o telefon pod numer 32 27 39 606 (poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 16:00) lub e-mail: umz@um.zabrze.pl

Dla Mieszkańców