Zabrze przestrzenią rozwoju

Wyszukaj swoją siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej

Wyszukiwanie obwodowych komisji wyborczych:

http://gis.um.zabrze.pl/umzabrze/okw.jsp

Wykaz obwodowych komisji wyborczych na portalu Państwowej Komisji Wyborczej:

http://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/organy_wyborcze/obwodowe/pow/247800

Dla Mieszkańców