Zabrze przestrzenią rozwoju

Zagrożenia

Burza
Epidemie
Katastrofa budowlana
Katastrofa drogowa
Katastrofa kolejowa
Mrozy i zamiecie
Niebezpieczne substancje
Powódź
Pożar
Upały
Wichury
Zagrożenie terrorystyczne – np. bomba

Uwaga!
W wyniku eskalacji danego zagrożenia może zostać zarządzona ewakuacja z terenów objętych zagrożeniem.
EWAKUACJA to natychmiastowa konieczność przemieszczenia ludności z rejonów, w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. W tej sytuacji władze lokalne (organizatorzy ewakuacji) poprzez środki masowego przekazu lub radiowozy straży pożarnej i policji powiadomią Cię o sposobach jej przeprowadzenia.

Ewakuując się musisz być przygotowany na trzydniową samowystarczalność i mieć ze sobą niezbędne wyposażenie. Czas, w którym powinieneś się ewakuować zależy od rodzaju zagrożenia. Jeśli zagrożenie można monitorować masz zwykle dzień lub dwa na przygotowanie się do ewakuacji. Lecz w większości sytuacji, ewakuującym się starcza czasu jedynie na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. Dlatego trzeba być zawczasu przygotowanym.

Planowanie ewakuacji:
• zwróć się do władz lokalnych o plan ewakuacji Twojego obszaru i naucz się przebiegu przewidzianych tam dróg ewakuacji. Jeśli nie posiadasz samochodu uzgodnij zawczasu możliwość swojej ewakuacji z sąsiadami lub władzami lokalnymi;
• omów ze swoją rodziną możliwość i ewentualną konieczność ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Zaplanuj, gdzie się udasz jeśli będziesz musiał się samo-ewakuować. Zdecyduj się jak tam się dostaniesz, ustal miejsce;
• ustal miejsce, gdzie Twoja rodzina ma się spotkać jeśli zostaniecie rozdzieleni w sytuacji zagrożenia. Poproś swoich znajomych mieszkających poza obszarem Twojego zamieszkania, by zgodzili się pełnić rolę ?punktu informacyjnego? gdzie odseparowany od rodziny możesz zadzwonić i poinformować, gdzie jesteś i jaka jest Twoja sytuacja;
• dowiedz się, gdzie ewakuowane będą Twoje dzieci, jeśli taka konieczność zajdzie w czasie ich pobytu w szkole;
• zgromadź zestaw rzeczy niezbędnych do ewakuacji: zasilane bateriami radio, latarki, zapasowe baterie, żywność, wodę i odzieży. Pamiętaj, że czasami trzeba się ewakuować w ciągu kilku minut;
• jeśli jest konieczność ewakuacji napełnij bak swego samochodu. Stacje benzynowe mogą być zamknięte w czasie katastrofy;

Co robić jeśli otrzymasz informację o ewakuacji:
słuchaj stale radia i realizuj przekazywane tą drogą instrukcje. Jeśli zagrożenie związane jest z uwolnieniem się niebezpiecznych substancji chemicznych ewakuuj się natychmiast wykorzystując zalecane drogi ewakuacji;
• nie korzystaj ze skrótów , ponieważ mogą być one zablokowane;
• bądź uważny i nie przejeżdżaj przez obszary zalane;
• trzymaj się z dala od zerwanych linii elektrycznych;

W innych przypadkach na ogół zdążysz przed wyjazdem wykonać następujące czynności:
• zabrać zapasy: wody, żywności, lekarstw, ubrania, dokumenty, polisy ubezpieczeniowe i pieniądze;
• zabezpieczyć dom. Zamknąć okna, wyłączyć z kontaktów urządzenia elektryczne;
• zamknąć główny zawór wody i wyłącznik prądu i gazu; poinformować rodzinę, gdzie się udajesz;

Dla Mieszkańców