Zabrze przestrzenią rozwoju

Głosowanie

Głosowanie nad wnioskami: od 28 września – do 8 października 2015 r. 

Głosować można przez link
lub wpisując w polu adresowym przeglądarki 
http://zabrze.zetwibo.pl

Celem głosowania jest wybór projektów mieszkańców skierowanych do realizacji spośród projektów zgłoszonych w formie wniosków przez mieszkańców, a pozytywnie zweryfikowanych podczas wstępnej oceny.

Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego z każdego miejsca poprzez standardowe przeglądarki stron www. Można również głosować w punktach stacjonarnych.

W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkaniec podaje imię, nazwisko, numer PESEL oraz składa oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją procedury budżetu partycypacyjnego. Opcjonalnie mieszkaniec może podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłane potwierdzenie głosowania.

Każdy mieszkaniec uprawniony do wzięcia udziału w głosowaniu może głosować raz, wskazując co najwyżej trzy projekty mieszkańców przyznając każdemu z tych projektów punkt.

Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest mieszkaniec, który najpóźniej na dwa dni przed wzięciem udziału w kolejnym etapie procedury budżetu partycypacyjnego (odpowiednio składanie wniosku (także jego poparcie) albo głosowanie) ukończył 16 lat, wpisany do miejskiego zbioru meldunkowego na pobyt stały lub czasowy.

Więcej na temat głosowania można znaleźć w instrukcji głosowania.

Z projektami można się również zapoznać na stronie głosowania.

 W załączneniu:

  • Lista do głosowania
  • Adresy punktów stacjonarnych, w których można głosować
  • Instrukcja głosowania
  • Prośba o dodanie numeru PESEL do bazy oraz uwzględnienie głosu
     

Dla Mieszkańców