Zabrze przestrzenią rozwoju

Konsultacje z mieszkańcami projektów statutów dzielnic i utworzenia nowych dzielnic (Wrzesień)

Zapraszamy mieszkańców Zabrza do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie projektów statutów dzielnic: Centrum Południa i Zaborza Północy oraz utworzenia nowej jednostki pomocniczej miasta – dzielnicy Śródmieście.

Przedmiotem konsultacji będą projekty uchwał w sprawach nadania statutów dzielnicom miasta: Centrum Południe i Zaborze Północ oraz utworzenia nowej jednostki pomocniczej miasta: dzielnicy Śródmieście.

Projekty w/w uchwał zostały udostępnione mieszkańcom poprzez ich podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakładce “Konsultacje społeczne z mieszkańcami” w terminie od 23 września do 6 października.

Mieszkańcy będą mogli składać swoje wnioski i opinie do projektów uchwał będących przedmiotem konsultacji.

Dokumenty będzie można złożyć korzystając z formularza zgłoszeniowego publikowanego na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu,  na piśmie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śl. 5 – 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat_brm@um.zabrze.pl.

Dla Mieszkańców