Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja Prezydenta Miasta Zabrze o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Zabrze.
Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców