Zabrze przestrzenią rozwoju

Prognoza oddziaływania na środowisko dla programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zabrze

Prognoza oddziaływania na środowisko dla programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zabrze

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców