Zabrze przestrzenią rozwoju

Patronat honorowy

Zasady obejmowania patronatem przez prezydenta Miasta Zabrze:

Osoby prywatne, stowarzyszenia oraz wszyscy organizatorzy imprez, którzy ubiegają się o objęcie patronatu honorowego nad imprezą przez prezydenta miasta Zabrze powinni wypełnić wniosek (do pobrania poniżej). Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą na adres:

Urząd Miejski w Zabrzu
ul. prof. Zbigniewa Religi 1, 41-800 Zabrze
z dopiskiem: „Patronat honorowy”

lub

wysłać elektroniczną wersję wypełnionego formularza i załączników za pośrednictwem poczty internetowej na adres: prezydent@um.zabrze.pl
(w tytule wiadomości: „Patronat honorowy”).

Otrzymanie patronatu zobowiązuje wnioskodawcę do:

  • zamieszczenia informacji o patronacie we wszystkich informacjach prasowych i materiałach organizatora, wraz z logo miasta,
  • dołączenia linku www.miastozabrze.pl do informacji dotyczącej przedsięwzięcia na stronie internetowej organizatora lub stronie poświęconej samemu przedsięwzięciu,
  • przekazania do Wydziału Kontaktów Społecznych materiałów lub publikacji związanych z przedsięwzięciem do 30 dni od jego zakończenia.
  1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.
  2. Objęcie patronatem nie jest równoznaczne ze wsparciem finansowym lub rzeczowym przedsięwzięcia.

Miasto