Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Naczelnik – Jarosław Krawczyk
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 70
41-800 Zabrze
tel. (32) 273 96 26
tel. (32) 373-33-11
fax. (32) 373-35-58
e-mail: sekretariat_irsi@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Wydziału Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego należy w szczególności:

A. Zadania realizowane poza strukturą zespołów:
1) prowadzenie ewidencji środków trwałych zakupionych przez Wydział lub przekazanych do rejestracji do Wydziału w zakresie infrastruktury teleinformatycznej,
2) koordynacja prac związanych z realizacją strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego e Zabrze,

B. Zadania realizowane przez Zespół Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną:
1) administrowanie systemami informatycznymi,
2) zapewnienie integralności danych w systemach informatycznych,
3) zapewnienie i utrzymanie w sprawności narzędzi informatycznych (oprogramowania
i sprzętu) dla wszystkich użytkowników systemów eksploatowanych w Urzędzie,
4) instalowanie oraz serwisowanie sprzętu komputerowego, w tym sieci komputerowej oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z posiadanym zasobem,
5) weryfikacja zapotrzebowań na sprzęt komputerowy składanych przez Naczelników Wydziałów (komórek równorzędnych),

C. Zadania realizowane przez Zespół ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego:
1) koordynacja i promocja działań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
2) koordynacja w zakresie przepływu danych ewidencyjnych pomiędzy systemami informatycznymi,

Miasto