Zabrze przestrzenią rozwoju

Cyfrowa Gmina

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt realizowany w latach 2022-2023 w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 999 998,00 zł.

Dofinansowanie: 1 999 998,00 zł.

Celem projektu jest rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu i jednostek organizacyjnych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Planuje się zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu poprzez modernizację, doposażenie w sprzęt i oprogramowanie oraz szkolenia pracowników działu IT z obszaru cyberbezpieczeństwa, jak również obsługi zakupionego oprogramowania. Celem jest również wsparcie rozwoju cyfrowego w zabrzańskich szkołach podstawowych oraz jednostkach organizacyjnych.

Miasto