Zabrze przestrzenią rozwoju

Biuro ds. Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Naczelnik Biura – Joanna Wójcik

ul. Prof. Zbigniewa Religi 1, pok. 52
41-800 Zabrze
tel.: (32) 27-39-755
e-mail: sekretariat_ebi@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Biura ds. Europejskiego Banku Inwestycyjnego należy w szczególności:
1) koordynowanie oraz podejmowanie właściwych działań i czynności w sprawach związanych z kredytem zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
2) przygotowywanie materiałów, informacji i analiz dotyczących realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach umowy zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
3) przygotowywanie wniosków o alokację oraz raportów z postępów zgodnie z Umową Finansową,
4) monitorowanie oraz przygotowanie stosownych oświadczeń oraz informacji w zakresie objętym Umową Finansową, w tym wskaźników zadłużenia,
5) monitorowanie i analiza wykonanych wydatków poszczególnych zadań inwestycyjnych Projektu,
6) przygotowywanie analiz w zakresie uruchamianych transz kredytu oraz przygotowanie wniosków o wypłatę transz,
7) bieżąca weryfikacja proporcji źródeł finansowania w planie budżetu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej zadań objętych Projektem z dokumentacją przedstawioną przez wydziały merytoryczne oraz nadzór nad montażem finansowym.

Miasto