Zabrze przestrzenią rozwoju

Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST

Rekrutacja uzupełniająca do III edycji Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Miasto Zabrze ogłaszają nabór uzupełniający do kolejnej edycji zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny dla uczestników.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być każde dziecko w wieku 7-17 lat mieszkające w Zabrzu i uczęszczające tu do szkoły.

Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST zaprasza do wzięcia udziału w ciekawych zajęciach, podczas których dzieci będą mogły poczuć się jak prawdziwi studenci. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy. W atrakcyjnej formie, bez szkolnego przymusu, będą wprowadzać w świat nauk ścisłych i artystycznych oraz podnosić kompetencje językowe.

W ramach projektu organizowane są zajęcia w różnych grupach wiekowych:

Dla dzieci w wieku 11-14 lat przygotowano zajęcia artystyczne, komputerowe, robotykę, język angielski – każdy moduł trwa 30 godzin.

Dla młodzieży 14-17 lat przygotowano zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematykę można w ten sposób przygotować się do matury lub do egzaminu ósmoklasisty – każdy moduł trwa 40 godzin.

Zajęcia będą się odbywać w budynku Wydziału WST w Zabrzu, przy ul. Park Hutniczy 3-5, w soboty.

Rok akademicki zaczynamy w październiku 2021 r.

Ponadto, każdy z uczestników/ uczestniczek projektu wyjedzie na tygodniowy obóz językowo-sportowy w okresie wakacyjnym.

Rekrutacja uzupełniająca uczestników do III edycji zajęć trwa od 27.08.-10.09.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo poniżej.

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji podajemy dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Zabrzu – Wydział Realizacji Projektów

Telefon: 32 37 33 449 oraz 32 37 33 379

Adres email: sekretariat_wrp@um.zabrze.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Kwota projektu: 997 875 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 967 875 zł.

Zakończenie II edycji Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego

26 czerwca w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu odbyło się zakończenie II edycji Uniwersytetu Dziecięco – Młodzieżowego WST w Zabrzu.

Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy to wspólne przedsięwzięcie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz Miasta Zabrze. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przez 30 tygodni, w każdą sobotę stacjonarnie lub zdalnie dzieci biorące udział w projekcie pojawiały się na zajęciach realizowanych w Zabrzu, na Wydziale Nauk Medycznych WST.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwinięcie w uczestnikach kompetencji pozwalających na ich aktywizację społeczną i zawodową, wzrost aktywności edukacyjnej, rozwój zainteresowań oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.

Młodzież, oprócz kompetencji interpersonalnych, utrwalała umiejętności językowe, poznawała zasady rozwiązywania arkuszy maturalnych, sposobem myślenia przydatnym podczas egzaminu, technikami egzaminacyjnymi, którym będą musieli wkrótce sprostać.

W trakcie uroczystości odbyła się również wystawa prac plastycznych studentów. Na koniec uroczystego zakończenia Uniwersytetu Dziecięco – Młodzieżowego WST młodzi absolwenci otrzymali indeks i dyplom ukończenia UDM.

W lipcu uczestników czeka wakacyjny obóz językowo-sportowy, który pozwoli aktywnie zregenerować siły po minionym roku akademickim.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Miasto Zabrze ogłaszają nabór do kolejnej edycji zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny dla uczestników.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być każde dziecko w wieku 7-17 lat mieszkające w Zabrzu i uczęszczające tu do szkoły.

Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST zaprasza do wzięcia udziału w ciekawych zajęciach, podczas których dzieci będą mogły poczuć się jak prawdziwi studenci. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy. W atrakcyjnej formie, bez szkolnego przymusu, będą wprowadzać w świat nauk ścisłych i artystycznych, podnosić kompetencje językowe, a młodzieży pomogą przygotować się do egzaminu maturalnego.

W ramach projektu organizowane są zajęcia w różnych grupach wiekowych:

Dla dzieci w wieku 7-10 lat i 11-14 lat przygotowano zajęcia artystyczne, komputerowe, robotykę, język angielski – każdy moduł trwa 30 godzin.

Dla młodzieży 15-17 lat przygotowano zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematykę – każdy moduł trwa 40 godzin.

Zajęcia będą się odbywać w budynku Wydziału WST w Zabrzu, przy ul. Park Hutniczy 3-5, w soboty.

Rok akademicki zaczynamy w październiku 2021r.

Ponadto, każdy z uczestników/ uczestniczek projektu wyjedzie na tygodniowy obóz językowo-sportowy w okresie wakacyjnym.

Rekrutacja uczestników do III edycji zajęć trwa od 10 do 24 czerwca 2021r.

Dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo poniżej.

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji podajemy dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Zabrzu – Wydział Realizacji Projektów
Telefon: (32) 37 33 449 oraz (32) 37 33 379
Adres email: sekretariat_wrp@um.zabrze.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Kwota projektu: 997 875 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 967 875 zł.

Miasto