Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Miasto Zabrze uruchamiają w Zabrzu Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny dla uczestników.

Uniwersytet będzie działać od marca 2019 do stycznia 2022.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być każde dziecko w wieku 7-17 lat mieszkające w Zabrzu i uczęszczające tu do szkoły oraz rodzice, którzy są chętni uczestniczyć w interesujących warsztatach i włączyć się w proces rozwoju kompetencji u ich dzieci.

Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST zaprasza do wzięcia udziału w ciekawych zajęciach, podczas których dzieci będą mogły poczuć się jak prawdziwi studenci. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy. W atrakcyjnej formie, bez szkolnego przymusu, będą wprowadzać w świat nauk ścisłych i artystycznych, podnosić kompetencje językowe, a młodzieży pomogą przygotować się do egzaminu maturalnego.
W ramach projektu organizowane są zajęcia w różnych grupach wiekowych:

  • Dla dzieci w wieku 7-10 lat i 11-14 lat przygotowano zajęcia artystyczne, komputerowe, robotykę, język angielski – każdy moduł trwa 30 godzin.
  • Dla młodzieży 15-17 lat przygotowano zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematykę – każdy moduł trwa 40 godzin.
  • Dla Rodziców – przygotowano warsztaty obejmujące m.in. tematykę: kształtowania nawyków uczenia się u dzieci; stawiania i spełniania wymagań; wychowania do samodzielności; wprowadzenie do analizy transakcyjnej.

Zajęcia będą się odbywać w budynku Wydziału WST w Zabrzu, przy ul. Park Hutniczy 3-5, w soboty.
Ponadto, każdy z uczestników/ uczestniczek projektu wyjedzie na tygodniowy obóz językowo-sportowy w okresie wakacyjnym.

Obecny nabór trwa do 14 marca 2019, a rekrutacja na kolejne semestry będzie prowadzona zgodnie z przebiegiem roku akademickiego – o dokładnych terminach poinformujemy Państwa po wakacjach.

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji lub chcą zgłosić udział dziecka podajemy dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Zabrzu – budynek przy ul. Powstańców Śląskich 5-7
II piętro, pok. 214 – Sekretariat Wydziału Realizacji Projektów
Telefon kontaktowy: 32 37 33 525
Adres email: sekretariat_wrp@um.zabrze.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Kwota projektu: 997 875 zł
Kwota dofinansowania: 967 875 zł.

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Miasto