Zabrze przestrzenią rozwoju

Sygnalizowanie nieprawidłowości

DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE

Beneficjent informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości
lub nadużyć finansowych poprzez przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia powyższych okoliczności
na adres poczty elektronicznej: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Miasto