Zabrze przestrzenią rozwoju

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

W 2022 roku Miasto Zabrze w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zrealizowało zadanie pn. „Remont i zakup wyposażenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, przy ul. Ofiar Katynia 48 w Zabrzu”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 159.109,12 zł, natomiast wysokość otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa to 123.200,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji wykonano prace remontowo-budowlane na budynku przy ul. Ofiar Katynia 48 w Zabrzu oraz dokonano zakupu wyposażenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Celem zadania była poprawa warunków mieszkalnych i bytowych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz dalsza poprawa stanu technicznego budynku.

Miasto