Zabrze przestrzenią rozwoju

Działamy zmieniamy 2

Fundusze Europejskie - Program regionalny
Fundusze Europejskie – Program regionalny

Niniejszym informujemy, że Centrum Rozwoju Rodziny, w związku z okresem trwałości, nadal zapewnia Państwu dostęp do usług społecznych oferowanych w ramach projektu – jeżeli chcą Państwo skorzystać z usług naszego Asystenta rodziny bądź wychowawcy – prosimy o kontakt:

crr@crr.mastozabrze.pl

Zapraszamy serdecznie.


Centrum Rozwoju Rodziny zaprasza do udziału w projekcie  
„Działamy-zmieniamy 2”


Uczestnikiem projektu mogą być osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej mieszkające w Zabrzu, zwłaszcza na obszarach rewitalizowanych (np. Zandka, Biskupice).

Oferta dla dzieci obejmuje:

 • zajęcia sportowe i artystyczne
 • świetlicę – zapewniona opieka pedagoga
 • samodzielny, wakacyjny wyjazd
 • zajęcia językowe i naukowo-techniczne
 • tworzenie ogrodu wertykalnego i inne ciekawe mini-projekty

Oferta dla całej rodziny obejmuje:

 • opiekę Asystenta rodziny
 • warsztaty rodzicielskie i grupa samopomocowa
 • 1-dniowe wyjazdy lub wyjścia do różnych obiektów sportowo-kulturalnych, np: basen, wyjazd w góry, teatr, mecze piłkarskie, kino, park rozrywki i nauki, sale zabaw, itp.

Szczegóły:

Sekretariat Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Park Hutniczy 8
tel: (32) 630 32 33
email: crr@miastozabrze.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !


Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Działamy-zmieniamy 2” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Projekt „Działamy-zmieniamy 2” realizowany będzie w Zabrzu w okresie od 2021-07-01 – 2022-12-30 r.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Zabrzu. Działania kierowane są do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin oraz otoczenia.

Wskaźniki realizowane w ramach projektu (efekty) to: liczba miejsc świadczonych usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 3 i liczba osób objętych usługami społecznymi – 40 (25 K/15 M) osób.

W ramach projektu przewidziano wsparcie dzienne dzieci i młodzieży (25os., 15 K i 10M), specjalistyczne wsparcie dla rodzin z obszarów rewitalizowanych, asystenturę rodzinną (15 os., 10K, 5M).

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

Zad. 1 – Wsparcie dla dzieci i młodzieży, gdzie zaplanowano:

 1. Zajęcia dla 25 dzieci (15K/10M), która prowadzona jest głównie w postaci pracy podwórkowej.

W ramach zajęć prowadzone będą zajęcia rozwijające następujące kompetencje kluczowe:

– językowe i naukowo-techniczne (warsztaty w formie tzw. sobót tematycznych, np. Saturday in the park), zajęcia sportowe, taneczne, organizacja mini-proj. plastyczno-ekolog. bezpośrednio w swoim otoczeniu i wspólnie z rodzicami – czyli utworzenie ogrodu wertykalnego, samodzielny wyjazd.

2) Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby zajęć.

Zad. 2 – Wsparcie dla rodzin – min. 15 os (10K, 5M), gdzie zaplanowano:

 1. Asystenturę rodzinną, w ramach której zatrudniony będzie Asystent rodzin
 2. Warsztaty rodzicielskie i grupa samopomocowa
 3. Finansowanie 1-dniowych wyjazdów bądź wyjść do różnych obiektów sportowo-kulturalnych, np: basen, wyjazd w góry, teatr, mecze piłkarskie, kino, park rozrywki i nauki, sale zabaw, itp.

Kwota projektu ogółem: 366 050 zł
Dofinansowanie: 340 426,50 zł, z czego 311 142,50 zł to środki Unii Europejskiej, a 29 284 zł to środki Budżetu Państwa.
Wkład własny Miasta Zabrze: 25 623,50 zł

W tej zakładce będą Państwo mogli znaleźć kolejne informacje i dokumenty potrzebne do udziału w naszym projekcie, dlatego zapraszamy do jej regularnego odwiedzania.

Miasto