Zabrze przestrzenią rozwoju

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej

25 października br. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie, po ponad dwu letnim okresie przygotowań, została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja naziemnej i podziemnej infrastruktury zabytkowych obiektów górniczych stanowiących dziedzictwo poprzemysłowe Zabrza polegająca m.in. na:

  • udrożnieniu i adaptacji do potrzeb ruchu turystycznego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z wyrobiskami towarzyszącymi,
  • przebudowie i adaptacji na cele kulturalno-edukacyjne części obiektów Skansenu Górniczego Królowa Luiza zlokalizowanych przy ul. Wolności i Sienkiewicza
  • oraz budowie obiektu obsługi ruchu turystycznego przy ul K. Miarki.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Gminy Zabrze, z budżetu Województwa Śląskiego oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 69 017 000 PLN, wartość przydzielonej dotacji – 41 410 000,00 PLN.

Po uruchomieniu ośrodka, co nastąpi w 2012 roku do dyspozycji turystów zostanie oddanych kilkanaście podziemnych tras turystycznych wyposażonych zarówno w najnowocześniejsze urządzenia audiowizualne i eksponaty interaktywne, jak również w oryginalne w formie środki służące do przemieszczania się turystów pod ziemią. Prócz tego obiekty i trasy turystyczne zostaną wyposażone w działające wierne repliki XIX-wiecznych maszyn i urządzeń górniczych .

Uzupełnieniem i rozwinięciem podziemnej części kompleksu będzie interaktywna wystawa pn. Dolina Węgla – prezentująca historię węgla, od jego powstania w okresie karbońskim, poprzez wydobycie i zastosowanie jako paliwa, wykorzystanie jego właściwości fizycznych i chemicznych, aż do zastosowań w technologiach przyszłości, tj. w nanotechnologiach i mikroinżynierii . Powstanie również Park rodzinny 12C czyli plenerowa wystawa adresowana głównie dla dzieci, które będą miały okazję zobaczyć szereg zjawisk występujących w przyrodzie np. jak wzrasta temperatura w głębi ziemi, a także zapoznać się z zasadą działania pierwszego aparatu fotograficznego czyli Camery Obscura oraz podstawowymi prawami hydrodynamiki bawiąc się układem tam i śluz, usytuowanym na sztucznym potoku.

Miasto