Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 3/7 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Rybnickiej 3 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowany zostanie 1 lokal mieszkalny (nr 7) znajdujący się w mieszkaniowym zasobie gminy.

W latach 2022-2023 Miasto Zabrze będzie realizowało zadanie remontowe pn. „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 3/7 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 123.755,43 zł, natomiast wysokość przewidywanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to  99.004,34 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonany zostanie remont (modernizacja) 1 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto