Zabrze przestrzenią rozwoju

Biblioteka dokumentów

W Biuletynie Informacji Publicznej w Przewodniku Urzędowym (www.bip.um.zabrze.pl) znajdują się karty informacyjne oraz wnioski do wybranych usług, realizowanych przez Urząd Miejski w Zabrzu. Wnioski można pobrać i wypełnione dostarczyć do Urzędu.

Po wejściu na stronę BIP należy kliknąć na zakładkę (znajdującą się po lewej stronie) Urząd Miejski, następnie Przewodnik Urzędowy. Po lewej stronie pojawią się nazwy wydziałów, pod którymi znajdują się wszystkie aktualne wnioski oraz informacje, którymi zajmuje się dany wydział.

Poniżej zamieszczony jest link, który skieruje bezpośrednio do wniosków do pobrania.

https://bip.miastozabrze.pl/gdzie_spr

Urząd Miejski w Zabrzu posiada również skrytkę na platformie ePUAP, która jest platformą ogólnopolską umożliwiającą kontakt klienta z Urzędem 24h/7 dni w tygodniu. Na platformie ePUAP są udostępnione tzw. usługi centralne, przypisane przez Ministerstwo wybranym podmiotom publicznym, dzięki którym klient może komunikować się z wybranym urzędem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Poza powyższymi usługami istnieje możliwość skorzystania z formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Urząd Miejski w Zabrzu zrealizował projekt pn.: „Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Zabrzu”. W ramach projektu zostały utworzone dwa Punkty Potwierdzające Profil Zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Punkty znajdują się w Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286 oraz w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP należy:

  1. założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl,
  2. wypełnić i wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej,
  3. w okresie do 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzającego (np. do Urzędu Miejskiego w Zabrzu) w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny.

Więcej informacji na temat elektronicznych usług oraz elektroniczne formularze znaleźć można na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)

Miasto