Zabrze przestrzenią rozwoju

Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej

PROJEKT MIASTA ZABRZE
”Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Przedmiotem projektu była budowa szerokopasmowej sieci bezprzewodowej dla Miasta Zabrze. Przedsięwzięcie to jest elementem budowy społeczeństwa informacyjnego na terenie miasta.
W ramach projektu została wybudowana wydajna sieć bezprzewodowa, oparta na wykorzystaniu technologii bezprzewodowej WIMAX i stanowiącą część Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej.

Realizacja projektu została zakończona: 31.10.2013r.

Osiągnięto następujące wskaźniki:

  • uruchomiono 6 stacji bazowych
  • zasięg stacji bazowej wynosi 5 km, a sieć pokrywa 90% powierzchni miasta
  • podłączono 50 urządzeń dostępowych, w tym 5 hotspotów
  • podłączono do Internetu 20 instytucji publicznych, nie będących szkołami
  • zapewniono nowe miejsca pracy: 2 etaty

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 669 624,34 PLN
z czego wkład własny Miasta to: 250 443, 66 PLN
a dofinansowanie: 1 419 180, 68 PLN czyli 85%.,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Dokumenty do pobrania

Miasto