Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Realizacji Projektów

Naczelnik – Grażyna Szczepańska-Wabnic
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 214
41-800 Zabrze
tel./fax: (32) 373-34-85
e-mail: sekretariat_wrp@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Realizacji Projektów należy w szczególności:
1) koordynowanie realizacji projektów znajdujących się w kompetencjach innych Wydziałów, a posiadających finansowanie ze źródeł zewnętrznych,
2) realizacja projektów będących w kompetencjach Wydziału, a finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
3) rozliczanie (przygotowywanie wniosków o płatność) projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
4) przygotowywanie sprawozdań oraz prowadzenie ewaluacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
5) współpraca lub prowadzenie promocji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
6) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych.

Miasto