Zabrze przestrzenią rozwoju

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
03.07.2017r.

Całkowita wartość projektu:
17.838.756,92zł

W tym wartość dofinansowania:
10 716 705,38zł

Okres realizacji projektu:
28.04.2016r. – 31.12.2018r.

Dnia 03.07.2017 r. została podpisana umowa nr UDA-RPSL.04.03.01-24-03EF/16-00
o dofinansowanie projektu pt. ” Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz obniżenie kosztów ich eksploatacji i utrzymania oraz poprawę efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu materiałów i technologii sprzyjających lepszej wydajności w ramach zrealizowania kompleksowego projektu termomodernizacji.
Zakres działań projektowych obejmuje dziesięć obiektów użyteczności publicznej:

 1. Przedszkole nr 16 przy ul. Korczoka 96 w Zabrzu
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu
 3. Wolnostojący budynek sali gimnastycznej oraz zaplecze przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  nr 16, przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu
 4. Przedszkole Nr 19 przy ul. Konopnickiej 1 w Zabrzu
 5. Gimnazjum nr 29 przy Budowlanej 26 w Zabrzu
 6. Zespół Szkół Spożywczych przy ul. Franciszkańskiej 13 w Zabrzu
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej przy ul. Andersa 34
  w Zabrzu
 8. Żłobek Miejski przy ul. Buchenwaldczyków 32 w Zabrzu
 9. Dom Dziecka przy ul. Park Hutniczy 15 w Zabrzu
 10. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Sportowej 5 w Zabrzu

Projekt polega na przeprowadzeniu prac służących poprawie stanu energetycznego budynku, obejmuje w zależności od budynku m.in. ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznych instalacji c.o. oraz modernizację źródeł ciepła, wymianę oświetlenia, montaż wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła, montaż instalacji solarnej. Planowana inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej oraz przyczyni się do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej samorządów zgodnie ze Strategią ZIT Subregionu Centralnego.

Dodatkowe efekty realizacji projektu:
-Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji oraz miasta jako gminy promującej ekologiczne rozwiązania
-Polepszenie warunków ekologicznych w mieście i jakości życia mieszkańców: redukcja gazów cieplarnianych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości i stanu powietrza
-Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców,
-Poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy realizującej założenia Strategii SC w zakresie stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku (uatrakcyjnienie regionu i poprawa jego konkurencyjności).

Realizację projektu zaplanowano od marca 2016 r. do grudnia 2018 r.

Miasto