Wydział Komunikacji

Naczelnik – Elżbieta Sikora
ul. Wolności 286, pok. 102
41-800 Zabrze

Inf. dot. prawa jazdy – tel. 32/37-33-336/323
Inf. dot. rejestracji pojazdów – tel. 32/37-33-561 /570 /571
Inf. dot. transportu drogowego (licencje, zezwolenia, zaświadczenia) – tel.32/37-33-509
e-mail: sekretariat_wk@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

  • poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30 (pokój 102 -105)
  • poniedziałek – piątek, 7.30 – 17.00 (Sala Obsługi Klienta stanowiska 1 -9 – rejestracja pojazdów, stanowisko 11 – prawa jazdy)

Druki do pobrania:

https://bip.um.zabrze.pl/engine//bip/439/261?o=tp1&e=s|261

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy w szczególności:

1) dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,

2) prowadzenie postępowań w sprawie wyrejestrowania pojazdów,

3) przekazywanie informacji o zwrocie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) do Centralnej Ewidencji Pojazdów,

4) czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, przywrócenie pojazdu do ruchu (dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3500 kg),

5) wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę i potwierdzanie danych na portalu STAROSTA,

6) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami:
a) wydawanie krajowych praw jazdy,
b) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
c) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

7) wydawanie, cofanie, wygaszanie następujących zezwoleń/licencji będących w kompetencji Prezydenta Miasta:
a) zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych,
b) zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy,
c) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
d) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
e) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką,
f) licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (SPEDYCJA),

8) wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne,

9) nadzór nad wydanymi przedsiębiorcom zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencjami lub zaświadczeniami na potrzeby własne w zakresie wymogów będących podstawą wydania tych dokumentów,

10) rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,

11) prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,

12) prowadzenie rejestru przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami w zakresie prawidłowości wyposażenia, wykonywania badań technicznych pojazdów i prawidłowego prowadzenia wymaganej dokumentacji,

13) wydawanie uprawnień do dokonywania badań technicznych diagnostom,

14) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i prawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców dla instruktorów i wykładowców z wymaganiami określonymi w przepisach,

15) prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,

16) wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom wykonującym zawód przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej,

17) sporządzanie półrocznych informacji o liczbie wydanych zezwoleń, licencji oraz zaświadczeń do Śląskiego Inspektora Transportu Drogowego,

18) sporządzanie miesięcznych informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego o zarejestrowanych pojazdach oraz do Urzędu Gminy o zarejestrowanych pojazdach od 3,5 tony,

19) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z opłat ewidencyjnych przekazywanych do Ministerstwa właściwego ds. cyfryzacji.

Miasto