Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Komunikacji

Naczelnik – Małgorzata Kernert
ul. Wolności 286, pok. 102
41-800 Zabrze

Inf. dot. prawa jazdy – tel.: (32) 37-33-336 /323
Inf. dot. rejestracji pojazdów – tel.: (32) 37-33-561 /570 /571 /314
Inf. dot. transportu drogowego (licencje, zezwolenia, zaświadczenia) – tel.: (32) 37-33-509

e-mail: sekretariat_wk@um.zabrze.pl
Rezerwacja wizyty w Urzędzie: https://zabrze.ustaltermin.pl/1

godziny urzędowania:
Pokój 102-105
– poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Sala Obsługi Klienta: stanowiska 1 – 8 – rejestracja pojazdów, stanowisko 11 – prawa jazdy
– poniedziałek 7:30 – 17:00
– wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Ostatni klienci przyjmowani są 15 minut przed zakończeniem pracy Urzędu.

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy w szczególności:

 1. dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,
 2. prowadzenie postępowań w sprawie wyrejestrowania pojazdów,
 3. przekazywanie informacji o zwrocie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) do Centralnej Ewidencji Pojazdów,
 4. czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, przywrócenie pojazdu do ruchu (dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3500 kg),
 5. wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę i potwierdzanie danych na portalu STAROSTA,
 6. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami:
  • wydawanie krajowych praw jazdy,
  • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
  • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 7. wydawanie, cofanie, wygaszanie następujących zezwoleń/licencji będących w kompetencji Prezydenta Miasta:
  • zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych,
  • zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
  • rzeczy,
  • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
  • samochodem osobowym,
  • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
  • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie
  • więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
  • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką,
  • licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (SPEDYCJA),
 8. wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne,
 9. nadzorowanie wydanych przedsiębiorcom zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zaświadczeń na potrzeby własne w zakresie wymogów będących podstawą wydania tych dokumentów,
 10. prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami
 11. prowadzenie rejestru przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami w zakresie prawidłowości wyposażenia, wykonywania badań technicznych pojazdów i prawidłowego prowadzenia wymaganej dokumentacji,
 12. wydawanie uprawnień do dokonywania badań technicznych diagnostom,
 13. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i prawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców dla instruktorów i wykładowców z wymaganiami określonymi w przepisach,
 14. prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,
 15. wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom wykonującym zawód przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej,
 16. sporządzanie półrocznych informacji o liczbie wydanych zezwoleń, licencji oraz zaświadczeń do Śląskiego Inspektora Transportu Drogowego,
 17. sporządzanie miesięcznych informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego o zarejestrowanych pojazdach oraz do Urzędu Gminy o zarejestrowanych pojazdach od 3,5 tony,
 18. sporządzanie miesięcznych sprawozdań z opłat ewidencyjnych przekazywanych do Ministerstwa właściwego ds. cyfryzacji,
 19. rejestrowanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 20. prowadzenie postępowań nadających uprawnienia do profesjonalnej rejestracji pojazdów,
 21. prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 140mb ustawy prawo o ruchu drogowym.

Miasto