Zabrze przestrzenią rozwoju

Pomoc finansowa na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Nazwa zadania:
„Pomoc finansowa na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:
17.04.2020 r.

Całkowita wartość projektu:
584 800,00 zł, w tym wartość dotacji celowej: 584 800,00 zł.

Okres realizacji projektu:
II kwartał 2020 r. do 31.12.2020 r.

Opis przedsięwzięcia:
Pomoc finansowa na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na pokrycie wydatków na zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji wyżej wymienionych zadania.

Celem projektu jest zakup przez Szpital Miejski Sp. z o.o. w Zabrzu respiratorów i aparatów do znieczulenia ogólnego mających na celu przeciwdziałanie bądź ograniczanie zagrożenia epidemicznego.

Miasto